Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Kdy a kde lze podávat žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

26. ledna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2116×

Ředitelé blanenských mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/18 na úterý 2. května 2017 v době od 09:00 do 16:00 hodin. Od letošního roku je nutné dodržovat spádové obvody jednotlivých mateřských škol.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žádost o přijetí budou mít zákonní zástupci dětí možnost podat na všech školách, které budou od začátku školního roku 2017/18 vykonávat činnost mateřské školy, tj. na:

  • MŠ Blansko, Údolní 8
  • MŠ Blansko, Rodkovského 2a (i pro pracoviště Rodkovského 2b)
  • MŠ Blansko, Těchov 124
  • MŠ Blansko, Dvorská 96 (i pro pracoviště Dvorská 30)
  • MŠ Blansko, Divišova 2a
  • ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 (na pracovišti MŠ Dolní Lhota 177)
  • ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/18, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že na základě novely školského zákona bude nutné již při letošních zápisech dodržovat spádové obvody jednotlivých mateřských škol.

Rozdělení města do jednotlivých spádových obvodů mateřských škol bude dle konkrétních ulic schvalovat Zastupitelstvo města Blanska na svém březnovém zasedání. Konkrétní rozpis ulic pro jednotlivé mateřské školy bude poté zveřejněn na úřední desce města, v prostorách mateřských škol, na webových stránkách města a v tištěných médiích.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík