Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Organizace provozu mateřských škol v letních měsících

30. ledna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 7383×

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2017.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mateřská škola

1. týden

03.07.–07.07.

2. týden

10.07.–14.07.

3. týden

17.07.–21.07.

4. týden

24.07.–28.07.

5. týden

31.07.–04.08.

6. týden

07.08.–11.08.

7. týden

14.08.–18.08.

8. týden

21.08.–25.08.

9. týden

28.08.–01.09.

Rodkovského 2a

X

X

provoz

provoz

X

X

X

X

provoz

Rodkovského 2b

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Divišova 2a

X

X

X

X

X

X

provoz

provoz

provoz

ZŠ a MŠ

Dvorská 26

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Dvorská 30

X

X

X

X

   

provoz

provoz

provoz

Dvorská 96

X

X

X

X

provoz

provoz

   

provoz

Údolní 8

X

X

provoz

provoz

X

X

X

X

provoz

Těchov 124

X

X

X

X

X

X

X

X

provoz od 01.09.

Dolní Lhota

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Informace k přijímání dětí na prázdninový provoz v jiné mateřské škole:

  • Od 28. srpna 2017 budou v provozu všechny mateřské školy kromě Mateřské školy v městské části Těchov – provoz v této mateřské škole bude zahájen v pátek 1. září 2017.
  • K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole budou přijímány děti podle kapacitních možností příslušné mateřské školy.
  • Od 29. května do 2. června 2017 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí; do konce měsíce června 2017 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí.
  • Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy