Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Podmínky nájmu bezbariérových bytů v Blansku

31. ledna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1071×

Město Blansko je vlastníkem třinácti bezbariérových bytů upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením. Žadatelům o bezbariérový byt a následně nájemcům těchto bytů je poskytována ze strany sociálních pracovníků oddělení sociální pomoci podpora a pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Byty jsou vhodné pro občany, jejichž celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Jedná se o dva byty o velikosti 2 + 1, devět bytů o velikosti 1 + 1 a dva byty o velikosti 1 + kk. Bezbariérové byty se pronajímají přednostně žadatelům s trvalým pobytem v Blansku, avšak o nájem může požádat i občan žijící mimo území města.

Žádost o poskytnutí nájmu bezbariérového bytu může podat osoba se zdravotním postižením, která je zletilá, způsobilá k právním úkonům, bydlící v podmínkách, které jsou vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nevyhovující a má splněny jakékoliv závazky vůči Městu Blansko (vztahuje se i na rodinného příslušníka – manžel, manželka, partner, partnerka). Žádost o nájem bezbariérového bytu může podat také zákonný zástupce nezletilé osoby, bydlící v podmínkách, které jsou vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu nevyhovující.

Žadatelům o bezbariérový byt a následně nájemcům těchto bytů je poskytována ze strany sociálních pracovníků oddělení sociální pomoci podpora a pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace. S klienty je udržován kontakt v jejich přirozeném prostředí. Sociální pracovník je nápomocen například při komunikaci s úřady při vyřizování sociálních dávek, při zprostředkování pečovatelské služby, dovážce obědů.

Žádost o nájem bezbariérového bytu se podává na předepsaném formuláři na Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku. Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu Blansko, Odboru sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1, Blansko, kancelář č. 122, kde je k dispozici také formulář žádosti (nebo ke stažení na www.blansko.cz).

odbor sociálních věcí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav