Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pro rok 2017 připravilo vedení Nemocnice Blansko řadu investičních akcí

28. ledna 2017, tiskové zprávy, přečteno: 1340×

Finanční krytí uvedených investic proběhne jednak z vlastních zdrojů Nemocnice Blansko, dále ve spolupráci se zřizovatelem nemocnice (Město Blansko), s Jihomoravským krajem, Ministerstvem zdravotnictví ČR a samozřejmě s maximální snahou využití všech dostupných dotačních programů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rekonstrukce oddělení rehabilitace

Záměrem nemocnice je vyřešení havarijního stavu technologie vodoléčby kompletní rekonstrukcí oddělení rehabilitace. Tato rekonstrukce zahrne:

 • Vodoléčebný sál: položení vysoce protiskluzové dlažby, vybudování odvodných kanálků, oprava odpadů u van, výměna kompletní nefunkční klimatizace, výměna medicinálních van, výměna Hubbardova tanku, oprava (výměna) schodů do vířivého bazénu (z důvodu bezpečnosti klientů), odstranění přísadové vany a výměna za novou, vyřešení problému s rezavějícím topením.
 • Bazén: odstranění stávajícího schodiště v bazénu a vybudování schodiště nového podél strany bazénu včetně vhodného zábradlí, výměna (úprava) bazénové technologie.
 • Přebudování tělocvičny a vytvoření nových cvičebních boxů: rozšíření tělocvičny do prostoru pod lékárnou a z části původní tělocvičny vybudování dvou nových cvičebních boxů a jednoho boxu pro ambulantní ergoterapii.
 • Ostatní prostory: rekonstrukce šaten, WC, sprch, umístění signalizačního zařízení do dámské i pánské šatny (z důvodu nutného doprovodu některých pacientů po vodoléčebném sále).

Předpokládané náklady na investici: 24.000.000 Kč.

Magnetická rezonance

Důvodů pro pořízení magnetické rezonance je celá řada. Mezi ty nejpodstatnější patří:

 • Existence Iktového centra v NB
 • Neúměrně dlouhé objednací lhůty na okolních pracovištích
 • Exponenciální nárůst indikací
 • Specializace, kde je dané vyšetření standardní diagnostickou modalitou (neurologie, onkologie, traumatologie, ortopedie)
 • Plně digitalizované oddělení RDG – přímá vazba na pracoviště počítačové tomografie – CT
 • Multioborové zařízení
 • Pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Blansko by mělo sloužit pro široké spektrum pacientů severní části Jihomoravského kraje, zejména pro okres Blansko, ale také pro pacienty okolních okresů Brno-venkov, Vyškov, Svitavy (Pardubický kraj) a Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina) – jedná se cca o 150 tisíc obyvatel.
 • Nemocnice Blansko se specializuje na cerebrovaskulární program realizovaný na Iktovém centru, jehož součástí je neurologické oddělení s jednotkou intenzívní péče a akutními lůžky, rehabilitační oddělení a oddělení následné péče. Pořízení magnetické rezonance do tohoto konceptu patří.
 • Přístavba magnetické rezonance bude realizována formou přístavby ke stávajícímu radiodiagnostickému pracovišti v přízemí budovy B. Přístavba je projektována jako dvoupodlažní a bude na nemocnici přímo napojena.

Předpokládané náklady na investici: 51.400.000 Kč.

Pořízení CT přístroje

 • Důvodem pro pořízení nového přístroje CT je technická zastaralost a vysoká poruchovost stávajícího přístroje. Nové CT bude navíc přístroj vyšší generace, který umožní širší škálu vyšetření a k pacientům bude šetrnější.
 • Základní požadavek je zkvalitnění CT zobrazení, což bude novým CT přístrojem s detektorem 64 vrstev (stávající technologie má pouze 16 vrstev) umožněno. Současně se zkrátí vyšetřovací doba až o polovinu, což s ohledem na použití ionizujícího záření během vyšetření, je další a velmi podstatný důvod. Dojde tak k redukci efektivní dávky, kterou pacient při vyšetření obdrží. Nový přístroj přinese rovněž rozšíření spektra vyšetření.

Předpokládané náklady na investici: 18.000.000 Kč.

Oční optika

 • Stávající optika se nachází v místech mimo areál nemocnice (vstup). Vedení Nemocnice Blansko rozhodlo o přesunu této „služby“, tedy vybudování prodejny oční optiky, v prostoru za informačním centrem, který nebyl návštěvníky a pacienty ve větší míře využíván. Realizací tohoto přesunu se rozšíří nabídka služeb pro návštěvníky, pacienty i zaměstnance nemocnice.

Předpokládané náklady na investici: 600.000 Kč.

Obnova dvou plicních ventilátorů

 • Plicní ventilátory využívá oddělení interní JIP k zajištění umělé plicní ventilace – tedy dýchání pacientů a zajištění základních životních funkcí. Stávající plicní ventilátory mají rok výroby 2000 a 2005 a začíná se na nich projevovat opotřebení stářím. Při případné poruše plicního ventilátoru je Nemocnice Blansko vystavena riziku nemožnosti zajištění ventilace pacientů – nelze se spolehnout na jeden záložní plicní ventilátor, který svým stářím může rovněž vypovědět službu a ohrozit život pacienta na JIP. Vhodným nákupem dvou nových plicních ventilátorů se odstraní riziko nedostupnosti ventilace na JIP a riziko nefunkčnosti dvou stávajících přístrojů.

Předpokládané náklady na tuto investici: 700.000 Kč.

Digitální dermatoskop

 • Digitální dermatoskop slouží k rychlému vyšetření celého těla a zobrazení malých lézí. Celý systém tvoří jen ergonomická kamera s USB konektorem pro připojení do počítače.  Vyhodnocení vyšetření je velmi rychlé cca do jedné minuty.

Předpokládané náklady na tuto investici: 330.000 Kč.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko