Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2016

25. ledna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 647×

V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2016 vydáno 178 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 6,0302 hektarů.

Za rok 2016 bylo dále vydáno sedmdesát pět rozhodnutí o předepsání odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 721.799 Kč. Obcím správního obvodu připadlo z této částky celkem 214.000 Kč, z toho městu Blansko 18.500 Kč.

V uplynulém roce byly vydány souhlasy k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na tyto větší stavební akce ve správním obvodu Blansko:

  • soubor sedmnácti rodinných domů v obci Lipůvka,
  • mimoúrovňové křížení komunikace R43 u obce Závist,
  • místní komunikace v obci Habrůvka.

Dne 28. června 2016 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, dle níž se vyjímají veškeré plochy určené k zástavbě, které náleží do zemědělského půdního fondu (tzn. orná půda, zahrada, trvalý travní porost, sad) a nově se zpoplatňují plochy určené pro výstavbu rodinných domů i jiných objektů ležících v zastavěném území.

Úlevu pro stavby rodinných domů představuje zrušení koeficientů ekologické váhy vlivu používaných při výpočtu odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


02.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.