Z redakční pošty: Prodejem vlastních výrobků děti získaly peníze pro své vrstevníky

16. ledna 2017, ostatní, přečteno: 789×

Učitelky a žáci Základní školy Salmovy každoročně organizují Vánoční jarmark, jehož výtěžek již pravidelně věnují na charitativní účely. Letos se jim podařilo vybrat necelých osm tisíc korun. Symbolický šek předali řediteli Speciální školy v Blansku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žáci Základní školy na Salmově ulici nabídli spoustu krásných výrobků s vánoční tematikou rodičům, kteří přišli do školy na třídní schůzky. Mohli si vybrat z originálních vánočních svícnů, adventních věnců, vánočních přání, ozdob a dalších předmětů, které vytvořily šikovné ruce žáků 1. stupně pod vedením jejich třídních učitelek. Samotný prodej zajišťovala děvčata z 8. třídy, garantem celé akce byla paní učitelka Lada Přikrylová.

Výtěžek celé akce činil letos krásnou částku 7.680 korun. Zatímco v uplynulých letech tyto peníze děti posílaly na konto hnutí „Na vlastních nohou“, letos chtěly pomoci někomu přímo ze svého okolí. Rozhodly se proto pro žáky speciální školy v Blansku.

sek-skole-30570-0_550.jpg
Zástupci žáků ze Salmovky předali symbolický šek přímo panu řediteli a ten je informoval, jak budou peníze využity. Při své návštěvě se seznámili s prostředím školy a setkali se také se svými vrstevníky, kterým byl dar určen. Foto: archiv ZŠ a MŠ Salmovy Blansko

Kromě materiální pomoci tak přispěla tato akce k navázání kontaktů mezi oběma školami a děti si ověřily, že dávat je stejně příjemné jako dostávat.

Eva Kadrmasová
ředitelka školy