Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Změny v systému parkování se prozatím nedotknou dvou parkovišť ve městě

27. ledna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1487×

Se změnou systému parkování v Blansku, které bylo avizováno od 1. února, souvisí i úprava dopravního značení. Označení parkoviště pod nemocnicí a u pošty na Hybešově ulici však nebude možné do tohoto termínu provést. O důvodech tohoto zdržení promluvil vedoucí odboru komunální údržby Petr Rizner.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane inženýre, od února tohoto roku byly městem avizovány změny v systému parkování ve městě. Můžete prosím připomenout, o jaké změny se konkrétně jedná?

Rada města Blanska odsouhlasila v závěru loňského roku nová pravidla parkování s přihlédnutím k výsledkům odborné analýzy Centra AdMaS VUT v Brně. Novinkou je půlhodina stání za symbolickou jednu korunu, v sobotu řidiči v Blansku zaparkují zdarma. Bezplatné parkování po dobu jedné hodiny pak bude možné na čtrnácti vyhrazených místech před budovou pošty na Hybešově ulici s povinností nastavení času příjezdu na parkovacím terčíku. Závorový systém na parkovišti nad nemocnicí je pak nastaven tak, že řidiči budou mít první hodinu parkování zdarma, za každou další hodinu pak zaplatí deset korun s tím, že maximální částka je stanovena ve výši padesáti korun.

Parkovací hodiny se město rozhodlo řidičům poskytnout zdarma. Kde si je mohou vyzvednout?

Zdarma jsou k dispozici v Blanenské informační kanceláři Blanka na Rožmitálově ulici, část jich město předá i České poště, která je má sama rovněž v prodeji. Musím ale připomenout, že parkovací kotouče nejsou povinné, řidič může také čas příjezdu čitelně napsat na papír a umístit ho viditelně za sklo svého vozidla.

V Informační kanceláři jsou již rozebrané. V současné době si je už můžete jen zakoupit na přepážkách České pošty. (doplněno 20.03.2017)

Právě v případě parkoviště u pošty a nového parkoviště pod nemocnicí se však nepodaří uvedené změny do prvního února provést. Z jakého důvodu?

Jde o to, že označení těchto dvou parkovišť nebude do tohoto termínu v souladu s platnou legislativou, není to tedy problém technický, ale čistě legislativní. Jeho příčinou bylo bohužel špatné načasování. Pracoval jsem s nepřesnou informací, že se v případě parkoviště pod nemocnicí vyhneme opatření obecné povahy, kde je vše řešeno formou vyhlášek, které mají poměrně dlouhé správní lhůty, jde zhruba o dva měsíce. Obě žádosti jsme ale podávali 3. ledna souběžně. Po doplnění informací pak bylo opatření vyvěšeno na úřední desce 17. ledna. Bez rozhodnutí odboru stavební úřad, které tak bude vydáno nejdříve začátkem března, není osazení dopravními značkami možné.

parkoviste-74954-0_550.jpg
Spodní parkoviště s kapacitou osmačtyřiceti parkovacích míst, které slouží návštěvníkům nemocnice od roku 2010, zůstává prozatím nezpoplatněno. Foto: S. Mrázek

Předpokládám, že instalace dopravních značek samotná není problém, z právního hlediska jde tedy pouze o jejich účinnost?

Přesně tak. S instalací dopravního značení začneme co nejdříve s tím, že dokud nebude vydáno rozhodnutí o umístění dopravního značení, budou značky zakryty. Z toho důvodu nemůže Městská policie řidiče v těchto místech pokutovat, i když strážníci v případě podobných změn dávají řidičům čas, aby se s novou úpravou seznámili a zpočátku případné prohřešky řeší pouze domluvou.

V praxi to tedy znamená, že veškeré avizované změny v systému parkování ve městě platí od 1. února s výjimkou uvedených parkovišť, u kterých změny nastanou až v březnu?

Ano. Řidiči tak budou mít možnost se s novým systémem seznámit a zvyknout si na něho. V každém případě o přesném termínu, kdy budou chystané změny na uvedených dvou parkovištích platné, budou občané včas informováni, a to minimálně s dvoutýdenním předstihem.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav