Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP ORP Blansko

2. února 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1095×

V závěru loňského roku byla zpracována čtvrtá úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První ÚAP byly zpracovány v listopadu 2008 a povinnost zajišťovat pravidelné aktualizace vyplývá pro úřad územního plánování, kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko, ze stavebního zákona.

Jedná se o územně plánovací podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Společně s územními studiemi slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Kromě zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území obsahují ÚAP hodnoty území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, tzv. limity využití území. Dále obsahují přehled záměrů na provedení změn v území, výsledky zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, tzv. rozbor udržitelného rozvoje území.

Z důvodu přehlednosti byly v této aktualizaci nově vytvořeny tzv. karty obcí s pořadovými čísly obsahující tři listy:

  • List č. 1 – SWOT analýza,
  • List č. 2 – problémy k řešení v ÚPD a střety,
  • List č. 3 – vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.

V rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci byla úplná aktualizace ÚAP 2016 projednána v prosinci 2016 s obcemi.

V současné době jsou aktualizované ÚAP z roku 2016 zveřejněny ve formátu PDF na adrese: https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemne-analyticke-podklady a formou mapových služeb na adrese: https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/mapove-sluzby.

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.