Hasiči radí: S KRIZPORTem vás nezaskočí žádná mimořádná událost

12. února 2017, ostatní, přečteno: 2275×

Portál krizového řízení „KRIZPORT“, provozovaný Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje (HZS JmK), přináší veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Co je nejdůležitější?

V případě, kdy je v Jihomoravském kraji nějaká větší mimořádná událost (například výbuch plynu na tř. Kpt. Jaroše, požár skladovací haly v brněnských Černovicích, závadnost pitné vody v Brně nebo nákaza ptačí chřipkou), veškeré aktuální, a především důvěryhodné, informace k takovým událostem naleznete přímo na hlavní stránce v záložce „Aktuality“. HZS JmK zveřejňuje informace zejména o žádoucím chování obyvatelstva, o opatřeních přijímaných v souvislosti s řešením dané situace a  o jejím předpokládaném vývoji.

V rámci informací jsou také vyvěšovány veškeré dokumenty související s danou situací (například nařízení hejtmana kraje, mapové podklady s vyznačením místa události a případnými omezeními v dopravě, odkazy na webové stránky subjektů, které mají řešení dané události v kompetenci). Informace k nastalé mimořádné události nemusí být na KRIZPORTu uvedeny ihned po jejím vzniku. HZS JmK před zveřejněním totiž musí všechny informace nejdříve ověřit. Ke zveřejnění dochází ale neprodleně po provedení tohoto úkonu.

Chcete vědět, co může ohrozit Vás nebo Váš domov?

K tomu je určena záložka „Ohrožení“, zejména sekce „Zdroje ohrožení“, kde můžete nalézt možné zdroje mimořádných událostí po jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Pak už jen stačí najít si požadovanou obec, u které jsou vypsány veškeré stacionární a geograficky definovatelné zdroje ohrožení (například povodeň, objekty nakládající s nebezpečnými látkami a podobně).

Pod stejnou záložkou, ale v sekci „Mapy“ se můžete podívat, zda se Váš dům nachází v záplavovém území přirozených povodní nebo v „zóně ohrožení“ nějakého nebezpečného objektu (chemička, zimní stadion, plavecký stadion, ...).

V záložce „Aktuální situace“ pak najdete spoustu odkazů na weby (například ohledně aktuální situace v dopravě, počasí v kraji nebo hladině vodních toků v kraji).

Pod záložkou „Rady“ jsou uvedeny informace o tom jak se připravit na různé mimořádné události. S tím souvisí i projekt „Vaše cesty k bezpečí“, známý také jako „Chytré blondýnky radí“, v rámci kterého příslušnice HZS JmK a Policie ČR poradí jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost anebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

Jednotlivé situace uveřejníme v rámci miniseriálu nejen na městském webu, ale i na stránkách Zpravodaje města Blanska. První díl bude na téma: „Jakým hasicím přístrojem co hasit“.

    

red