Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nemocnice Blansko uspěla se svým instruktážním videem

17. února 2017, tiskové zprávy, přečteno: 1616×

Nemocnice Blansko obsadila s projektem „Prosím, polkněte si“ třetí místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice, kterou již podeváté uspořádal Kraj Vysočina. Zúčastnilo se jí celkem osmnáct nemocnic s dvaceti projekty.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Programem péče o pacienta s poruchou polykání (dysfagie) se Nemocnice Blansko začala podrobně zabývat v roce 2015. Mezi nemocnicemi, které jsou svou velikostí a odbornostmi srovnatelné s Nemocnicí Blansko, se jedná o zcela ojedinělý systémový přístup při řešení tohoto problému. Další obdobná a rozsahem srovnatelná péče s tímto systémovým přístupem je praktikována, dle dohledatelných zdrojů, pouze ve Fakultní nemocnici Brno a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Hlavním tvůrcem konceptu této nelékařské péče a koordinátorem celého týmu, který se dysfagii věnuje, je klinická logopedka Hana Linhartová. Dalšími osobami podílejícími se na celé realizaci jsou staniční sestra neurologického oddělení JIP Lenka Zimolová, náměstkyně pro nelékařskou péči Jana Klesková, manažerka kvality Martina Vágnerová a klinická logopedka Lucie Gašičová.

oceneni-66281-0_550.jpg
Slavnostní předání ceny v hodnotě 25.000 korun proběhlo 19. ledna v Horáckém divadle v Jihlavě. Obdržená finanční částka je určena pro odborné vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Blansko. Foto: archiv Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko zpracovala v rámci projektu instruktážní video, které je určeno k vzdělávání nelékařského personálu a široké laické veřejnosti ve správném postupu podávání stravy a tekutin u pacientů s poruchou polykání, a to nejen při jejich pobytu v nemocnici. Původně byla instruktáž zaměřena pouze na pacienty s diagnózou akutní mozkové příhody (CMP), zpracované video ale předkládá univerzální postup pro široké využití, tedy i v domácím prostředí při péči o osobu blízkou.

Ve videu jsou současně představeny i nejčastější chybné postupy, které s podáváním stravy a tekutin souvisejí, jako například špatná poloha pacienta, rychlost podání, chybný objem podání a podobně.

video-45366-0_550.jpg
Tým Nemocnice Blansko, který zpracoval instruktážní video o správném postupu podávání stravy a tekutin u pacientů s poruchou polykání, podpořila svou účastí i ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková (první zprava). Foto: archiv Nemocnice Blansko

Bude-li ze strany veřejnosti zájem získat více informací o této problematice, plánuje Nemocnice Blansko uveřejnit rozsáhlejší materiál v dalším čísle svého Nemočasopisu. Tento projekt bude Nemocnice Blansko také prezentovat na „Dni seniorů“, který proběhne 21. září 2017 v Dělnickém domě v Blansku.

Kateřina Ostrá
tisková mluvčí

(redakčně zkráceno)