BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva 7. března 2017

27. února 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 783×

12. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 07.03.2017 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Složení slibu
 3. Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva města
 4. Prodej pozemků
 5. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 6. Průmyslová zóna Blansko
 7. Schválení změny odkanalizování obce Olomučany
 8. Přijetí úvěru na odkup zařízení centrálního zásobování teplem ve městě Blansku
 9. Rozpočtová opatření
 10. Zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2016 a výhled na rok 2017
 11. Řešení pohledávky města vůči zaniklé TJ ČKD Blansko
 12. Zpráva o činnosti Svazku VaK za 2. pololetí 2016
 13. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 – sociální služby
 14. Udělení souhlasu s vypracováním studie proveditelnosti a s podáním žádosti o dotaci v rámci 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
 15. Pořízení změny ÚP Blansko v souvislosti s vydáním ZÚR JMK
 16. Dotace z oblasti sportu pro rok 2017
 17. Dotace z oblasti kulturní a zájmové činnosti pro rok 2017
 18. Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
 19. Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu
 20. Dohoda o převodu družstevního podílu
 21. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace se Službami Blansko, s. r. o.
 22. Schválení Plánu odpadového hospodářství města Blansko 2017–2026
 23. Odkup technologického zařízení CZT
 24. Personální záležitosti finančního výboru
 25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 26. Interpelace členů zastupitelstva

Ivo Polák
starosta města Blanska

oddělení sekretariát starosty

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.