Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavba klidové zóny v centru města se prodražuje. Město ale nechce tlačit cenu na minimum na úkor kvality

14. února 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1605×

Práce na úpravách veřejného prostoru po zbouraném hotelu Dukla získaly skluz, stavba se navíc prodraží. Mohou za to zásadní chyby v projektové dokumentaci. K navýšení ceny dojde i v případě stavby prosklené kavárny s terasou a vodními prvky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„V současné době byl schválen dodatek ke smlouvě, který stanovuje termín dokončení díla, a to do 30. dubna 2017. V řešení jsou i nedostatky v projektové dokumentaci. Jedná se především o práce, které v ní sice byly zahrnuty, nebyly však součástí výkazu výměr, a tudíž ani oceněny. Pokud bych měl být konkrétní, jde například o izolační nopovou fólii, nedostatečné výměry u ocelových konstrukcí a podobně. Nyní proto vedeme jednání o ceně těchto prací s tím, že je poté uplatníme na projektantovi díla. Odhadem půjde zhruba o dva miliony korun,“ uvedl místostarosta Jiří Crha.

Součástí stavebních dodávek ale není kavárna. Její stavba byla totiž vloni pozastavena z důvodu jednání o případném využití podzemních prostor pro divadelní scénu. Vzhledem k tomu, že se zástupci divadla Kolárka nedošlo k vzájemné dohodě, její realizace proběhne teprve v průběhu tohoto roku.

dukla-68021-0_550.jpg
Úpravy prostranství po zbouraném hotelu Dukla se protáhnou do konce dubna. O tom, kdo se ujme realizace kavárny, rozhodne aktuálně vypsané výběrové řízení. Foto: J. Franchi

„V návaznosti na neplánované prodražení stavby jsme uvažovali o případné změně řešení kavárny, ale po předložení alternativních návrhů jsme nakonec od tohoto úmyslu ustoupili. Úspora nebyla nijak výrazná, navíc nové řešení nekorespondovalo s původním architektonickým záměrem. Rozhodli jsme se, že nebudeme prosazovat maximální snížení ceny na úkor kvality,“ upřesnil záměry města Crha a dodal: „Cílem města je realizace tohoto veřejného prostranství tak, aby byl v celku i detailu dodržen záměr architektů v kvalitě odpovídající tomuto mimořádně důležitému místu ve středu města. Za tímto účelem probíhají aktuálně naše intenzívní jednání se zhotovitelem a architekty původní studie,“ uvedl na závěr místostarosta, který také připouští, že tato forma výkonu autorského dozoru může vést k částečné modifikaci některých detailů v dosavadním řešení zpracované projektové dokumentace.

S ohledem na vývoj situace byl odborem komunální údržby rovněž proveden kontrolní rozpočet na kavárnu. Oproti původnímu, který byl součástí projektové dokumentace, došlo k navýšení ceny zhruba o jeden milion korun. Toto navýšení se netýká stavebních prací, ale výroby, dodávky a samotné montáže modulu kavárny. Předpokládané náklady se tak aktuálně pohybují okolo sedmi milionů korun. Výsledná cena pak bude předmětem veřejné soutěže.

vizualizace-64508-0_550.jpg
Autory architektonického a designového záměru jsou Martin Habina a Tomáš Berka z Atelieru Habina s. r. o. Vizualizace Atelieru Habina

Architektonická a urbanistická studie byla zpracována ve dvou etapách s tím, že byla dokončena v říjnu roku 2015. Projektovou dokumentaci vypracovala pražská společnost PlanPoint, s. r. o. Zhotovitelem stavby je společnost STAVKOM, spol. s  r. o.

Vysoutěžené náklady na úpravu prostranství bez modulu kavárny se pohybují okolo osmi milionů korun bez DPH.

red