Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Živnostenský úřad předložil výsledky své kontrolní činnosti

8. února 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1043×

Kontroly podnikatelské činnosti jsou průběžně prováděny pověřenými pracovníky kontrolního oddělení odboru Obecní živnostenský úřad Blansko. V loňském roce jich bylo provedeno téměř šest set. Vlastní výkon kontroly se řídí kontrolním řádem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kontrolu je možno ohlásit podnikateli (i nepodnikateli pokud existuje podezření, z porušení živnostenského zákona) písemně předem, ale může být zahájena i bez oznámení přímo na provozovně, na stánku či v sídle.

Kontrolní pracovníci se prokazují průkazy, na kterých je uvedeno pověření obsahující výčet zákonů, k jejichž kontrole je kontrolující oprávněn, evidenční číslo, fotografii kontrolního pracovníka, jeho jméno a příjmení a orgán, který průkaz vydal.

Živnostenské kontroly se zaměřují zejména na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (povinnosti podnikatele jsou uvedeny hlavně v § 31 a § 17 uvedeného zákona) a na prokázání dodržování ostatních právních předpisů (např. povinnosti při prodeji alkoholu, cigaret, kolaudace provozoven, hygienické předpisy, cenové informace apod.).

V roce 2016 bylo oddělením kontroly a správního řízení provedeno celkem 541 kontrol, z toho 114 u právnických osob a 427 u fyzických osob.

K nejčastějšímu porušení živnostenského zákona patří neplnění povinnosti oznamovat předem zahájení, resp. ukončení činnosti v provozovně a s tím související povinnost uvést adresu pro vypořádání závazků, prokazovat právní důvod užívání sídla, liší-li se od bydliště, a označování provozoven zákonem stanovenými údaji. Vyskytují se i případy podnikání bez platného živnostenského oprávnění.

Za nedostatky, zjištěné pracovníky živnostenského úřadu bylo uloženo celkem čtyřicet sedm blokových pokut v celkové výši 93.100 Kč, v jednom případě byla uložena pokuta za podnikání bez živnostenského oprávnění ve výši 5.200 Kč.

odbor Obecní živnostenský úřad