Hasiči radí: Jakým hasicím přístrojem co hasit

12. března 2017, ostatní, přečteno: 795×

V rámci miniseriálu na městském webu a ve Zpravodaji města Blanska postupně uveřejníme rady profesionálních hasičů a policistů jak se připravit na různé mimořádné události, jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost anebo je ohrožena naše bezpečnost.

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné. Podle typu náplně dělíme hasicí přístroje na pěnové, vodní, práškové a sněhové.

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky – ty se dělí do tzv. tříd požáru: A (hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím), B (hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí), C (hoření plynných látek hořících plamenem), D (hoření lehkých alkalických kovů), F (hoření jedlých olejů a tuků).

Následující tabulka Vám řekne, jakým hasicím přístrojem co můžete hasit.

 

vodní

pěnový

práškový

sněhový

papír, dřevo, plasty, textil, uhlí a další pevné látky

+

+

!

!

nafta, benzin, nátěrové hmoty, ředidla

!

+

+

+

minerální oleje a tuky

+

+

+

alkoholy

!

!

+

+

zemní plyn, metan, propan-butan a další plynné látky

!

!

+

+

elektrické zařízení pod napětím

+

+

TV, PC a další jemná mechanika

!+!

+

cukr, mouka, piliny a další rozvířitelné látky

+

+

Vysvětlivky k tabulce: + vhodný, !+! méně vhodný, ! nevhodný, nesmí se použít

Správné použití hasicího přístroje je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte. Kontrola hasicího přístroje se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla jednou ročně odbornou firmou.

Do vaší domácnosti doporučujeme pořídit si práškový hasicí přístroj ABC (jeho použití je univerzální). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Vhodná alternativa ke klasickým hasicím přístrojům jsou tzv. hasicí spreje. Ty je možné využít v počátcích vznikajících požárů. Oproti hasicím přístrojům jsou ale (díky menšímu objemu hasící látky) rychleji vyprázdněny. Jejich výhodou je však snadná skladnost (jsou vhodné například do auta) a také jejich snadné použití (jako běžný sprej).

Příště: Co dělat po požáru v domácnosti.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

    

red

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.