Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Rekonstrukce plynovodů omezí dopravu v Blansku

2. března 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1222×

V průběhu tohoto roku budou pokračovat práce spojené s rekonstrukcí plynovodů ve městě Blansku. Rekonstrukcí bude do značné míry omezen silniční provoz, obslužnost některých komunikací i pěší provoz. V současné době již probíhá umísťování přechodného dopravního značení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 Jedná se o následující akce:

  • Rekonstrukce místních sítí Blansko–Komenského

Termín: od 01.03. do 30.06.2017

Rozsah: od křižovatky ulic Komenského s ulicí Hořickou po železniční přejezd, (po pěti etapách)

částečná uzavírka provozu na silnici III/37937 z důvodu provádění výkopových prací pro pokládku trubního vedení, dále pojezdů stavebních strojů a provádění stavebních prací z přilehlé silnice

úplná uzavírka pěšího provozu.

  • Rekonstrukce místních sítí Blansko–Mlýnská, výstavba středotlakého plynovodu“,

Termín: od 01.03. do 30.06.2017

větev „A“: ulice Poříčí, Vodní – chodník v délce 69 m, realizace od 01.03. do 30.04.2017

větev „B“: ulice Mlýnská – chodník v délce 94 m, realizace od 01.03. do 31.05.2017

větev „C“: ulice Mlýnská u lázní a sportovní haly, délka 208 m, realizace od 01.03. do 30.06.2017

  • Rekonstrukce místních sítí Blansko–Jiráskova+2“

větev „A“ – ulice Mánesova a Jiráskova, v délce 82 m a 100 m, realizace od 01.03. do 31.05.2017

(Autobusové zastávky Blansko Mánesova budou v obou směrech dočasně přeloženy na ulici Mánesovu za křižovatku s ulicí Jiráskovou.)

větev „B“, ulice Jiráskova, v délce 296 m, realizace od 01.03. do 31.05.2017

větev „C“, ulice Sukova a Dobrovského, v délce 181 m, 35 m a 10 m, realizace od 01.04. do 30.06.2017

větev „D“, ulice Bezručova, v délce 41 m, 126 m a 52 m, realizace od 01.05. do 30.08.2017

Konečné úpravy povrchů budou realizovány do 15. září 2017.

odbor stavební úřad