BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V případě zápisu dětí do mateřských škol došlo k zásadní změně. Klíčová je spádovost zařízení

23. března 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1985×

Od letošního roku je nutné dodržovat spádové obvody jednotlivých mateřských škol. Zastupitelstvo města proto schválilo obecně závaznou vyhlášku, která tyto obvody stanovuje. Podle ní bude postupováno již při zápisech do všech sedmi předškolních zařízení v Blansku, které proběhnou 2. května 2017. Školské obvody se netýkají dětí, které již mateřskou školu navštěvují.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jednotlivá ředitelství mateřských škol v průběhu dubna zveřejní kritéria, podle nichž bude při zápisech postupováno. Doposud si rodiče mohli konkrétní zařízení vybrat i s ohledem na místo svého zaměstnání. To nebude nadále možné. Nyní bude mít jednoznačně přednost školský obvod dle trvalého pobytu dítěte.

„Nová povinnost nám může do budoucna přinést problémy týkající se kapacity školek. Bez ohledu na spádové obvody by se tří, čtyř i pětileté děti do školek dostaly. Nyní je povinnost přijmout čtyř a pětileté děti, ale od roku 2018–2019 přibudou i děti tříleté a od 01.09.2021 dokonce i dvouleté děti. Těch se podle statistických odhadů narodí asi sto sedmdesát. To s sebou přinese požadavek na navýšení míst,“ uvedl místostarosta Jiří Crha.

I z pohledu odboru školství není nutnost deklarovat odpovídající počet míst ve školkách příliš šťastným rozhodnutím: „Děti, kterých se to bude týkat, se ještě nenarodily. Nemáme tedy přesná data, se kterými bychom mohli pracovat a připravit se na navýšení kapacit,“ kritizuje nové nařízení vedoucí odboru Petra Skotáková.

Děti, kterých se povinnost dotkne nejvíce, se totiž narodí až v roce 2019. Město tak bude muset rychle zareagovat úpravou kapacit konkrétních školek podle počtu dětí narozených v jednotlivých spádových obvodech. Důležité budou i počty dětí, které se v této krátké době mohou do obvodu přistěhovat nebo se z něj odstěhovat.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které nejpozději k 31.08.2017 dosáhnou věku pěti let, kromě dětí s hluboký mentálním postižením.

V rámci dopravní obslužnosti na území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud je vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne čtyři kilometry.


Vydání obecně závazné vyhlášky vymezující školské obvody pro mateřské školy je pro obce nyní povinné

Kdy a kde lze podávat žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918