Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vedení města ocenilo práci učitelek mateřských škol

27. března 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1609×

Na blanenské radnici každoročně přijímá vedení města u příležitosti Dne učitelů nejlepší pedagogické pracovníky v Blansku. Letos volba padla na učitelky v mateřských školách. Ředitelé jednotlivých předškolních zařízení ve městě nominovali celkem šest kandidátek na toto ocenění.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Práce při výchově a vzdělávání je velmi náročná, o to důležitější v raném věku, kdy se u dětí vytvářejí základní návyky a dovednosti,“ ocenil práci učitelek v předškolních zařízeních starosta Ivo Polák.

Za jejich nelehkou práci jim poděkoval i místostarosta Jiří Crha: „Vykonávat povolání učitele vyžaduje především hodně trpělivosti a lásky k dětem. Pro mnohé se stalo celoživotním posláním. Věřím, že největší odměnou jsou vám pěkné vztahy s bývalými žáky, mnohdy dokonce i jejich dětmi.“

ucitelky-94488-0_550.jpg

  • Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 jako nejlepší pedagogickou pracovnici vyhodnotila:

Eva EHRENBERGEROVÁ

Paní učitelka pracuje celý svůj život s dětmi v mateřských školách. Bohaté pedagogické zkušenosti získávala nejen jako učitelka, ale působila na blanenských mateřských školách také jako zástupkyně ředitele i jako ředitelka. Tyto zkušenosti dnes a denně využívá v každodenní práci s dětmi, které ji mají velice rády. Je hudebně nadaná, hraje na klavír i kytaru, a tohoto svého nadání využívá nejen při práci s dětmi ve školce. Již léta spolupracuje s městem Blansko, komisí pro občanské záležitosti, při zabezpečování svatebních obřadů a vítání občánků. Její práce je vysoce profesionální, zároveň je však milá, vstřícná, obětavá, ochotná a velmi oblíbená mezi dětmi, rodiči i spolupracovníky. Hlavním motivem její práce vždy byla její láska k dětem a snaha vychovat z nich úspěšné mladé lidi, kteří se v životě neztratí. Proto se k ní její bývalí žáci vracejí, aby jí poděkovali za její práci, která je pro ni i po létech radostí.

ehrenbergova-29907-0_550.jpg

  • Ocenění nejlepší učitelka za školní rok 2016/2017 z Mateřské školy Blansko na Rodkovského ulici získala:

Alena GREPLOVÁ

Paní Greplová úspěšně absolvovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích, poté započala svoji profesní kariéru. Nejprve pracovala na pozici učitelky mateřské školy v Lipovci. Od roku 1970 působila jako ředitelka jednotřídní mateřské školy v Blansku na ulici Leoše Janáčka. V roce 1974 byla zvolena ředitelkou mateřské školy v Blansku na Rodkovského ulici, kde působí doposud – nyní jako učitelka mateřské školy. V průběhu své profesní kariéry se vzdělávala v řadě oblastí. Absolvovala rozšiřující se studium speciální pedagogiky, navštěvovala cyklus seminářů jako „Řízení předškolních zařízení“ a další odborné semináře. Pracovala v klubu předškolní výchovy, zajišťovala různé přednáškové akce pro ředitelky a učitelky mateřských škol na okrese. Podílela se také na organizaci studijně poznávacích zájezdů pro učitele. Za nejlepší učitelku školy byla vybrána především za její dlouholeté působení ve školství, aktivní zájem a osobitý a individuální přístup k dětem. V letošním roce paní učitelka navíc oslaví své životní jubileum.

greplova-29523-0_550.jpg

  • Nejlepší pedagogickou pracovnicí Základní školy a Mateřské školy na ulici Salmově, Blansko se stala:

Vladislava PLCHOVÁ

Paní Plchová je zkušená učitelka, která svou práci vykonává již devětatřicet let. Celou svou kariéru pracovala v mateřské škole v Dolní Lhotě. Po celou dobu svého působení se její činnost vyznačuje velkou obětavostí a zodpovědností, systematickým a komplexním přístupem k výchově dětí. Od svého nástupu v mateřské škole Dolní Lhota sleduje nejnovější trendy v předškolní výchově a vhodně je zařazuje do své práce. Výsledky výchovné práce pravidelně a systematicky vyhodnocuje a dále využívá při realizaci školního vzdělávacího programu. Paní učitelka má empatický i důsledný přístup k dětem. V každodenní výchovné práci uplatňuje postupy, které rozvíjí přirozené schopnosti dětí a nenásilnou a zábavnou formou podněcuje a formuje jejich osobnostní rozvoj v období předškolního vzdělávání. Výborně si s dětmi rozumí a dokáže zaujmout. Kromě svých běžných pracovních povinností zajišťuje veškerou fotografickou dokumentaci z běžných i mimořádných aktivit mateřské školy. Je organizátorkou a garantem kulturních akcí, kterých se mateřská škola účastní. Je úspěšná i v oblasti zajišťování sponzorských darů. Se svými kolegyněmi se účastní projektu „Celé Česko čte dětem“. Pro svůj vstřícný, přímý a spravedlivý přístup je oblíbená mezi dětmi a oceňována rodiči.

plchova-15052-0_550.jpg

  • Ocenění nejlepší učitelka Mateřské školy na Divišově ulici v Blansku získala:

VĚRA FAJMANOVÁ

Paní Fajmanová pracovala ve školství od roku 1968. Během své pedagogické praxe prošla několika mateřskými školami. Od roku 1980 do roku 2001 působila v Mateřské škole Klepačov jako ředitelka. Během své pedagogické praxe se věnovala nejen dětem ve školce, ale i mimo ni – pořádala pro ně různé aktivity, například cvičení pro rodiče a děti. Po uzavření Mateřské školy na Klepačově nastoupila jako učitelka do MŠ Blansko na Divišově ulici. V současné době si užívá zaslouženého důchodu, ale v případě potřeby stále zastupuje na mateřské škole, kde se také každoročně zapojuje do akcí této školky. Jedná se například o organizaci vycházek dětí ke krmelci spojenou s besedou s panem hajným, každoročně se podílí na setkání dětí a jejich rodičů s Mikulášem. Pro svoji přátelskou a otevřenou povahu je mezi kolegyněmi velmi oblíbená a její elán jí můžeme všichni závidět.

fajmanova-91665-0_550.jpg

Mezi nejlepší pedagogické pracovníky Mateřské školy Blansko, Dvorská 96 byla vybrána:

Zdeňka SOCHOROVÁ

Paní Sochorová je kreativní, vstřícná, přizpůsobivá a spravedlivá v přístupu k dětem. Je hudebně nadaná. V mateřské škole se zapojuje do všech aktivit. Vede kroužek flétny, v minulosti připravovala program na vítání občánků. V současnosti organizuje vystoupení dětí z mateřské školy v Senior centru a v Klubu důchodců v Blansku. Začleňuje se i do informačních technologií na školce, spravuje například webové stránky školky, pracuje s interaktivní tabulí, zpracovává digitální fotografie z akcí pořádaných školkou pro děti a rodiče. Úspěšně předává své mnohaleté zkušenosti začínajícím učitelkám ve školce.

sochorova-23153-0_550.jpg

  • Oceněnou pedagogickou pracovnicí Mateřské školy Blansko, Údolní 8 se stala:

Olga JARŮŠKOVÁ

V lednu roku 1977 začala paní učitelka učit na Mateřské škole v Jedovnicích a od února učila dva roky na Mateřské škole, ulici Rodkovského v Blansku. Od dubna 1979 již zůstala profesně věrná mateřské škole na Údolní ulici v Blansku. Je ojedinělou pamětnicí historie školky. Byla u jejího zrodu, kdy se 27. dubna roku 1979 školka slavnostně otevírala. Tehdy jako závodní mateřská škola ČKD Blansko dostala 11. mateřská škola do vínku výjimečné nadstandardní vybavení – bazén. Paní učitelka spoluvytvářela se svými kolegyněmi školní metodiku předplavecké výuky, která se využívá dodnes. V bazénu děti dokázala motivovat a pomáhala jim překonávat počáteční obavy a zábrany z vody tak, že si hravou formou postupně upevňovaly předplavecké základy. Každoročně se podílela na prezentaci této aktivity školy pro rodiče formou ukázek plaveckých dovedností dětí. Paní učitelka měla výrazný osobní podíl na přípravách i samotné realizaci projektu „Zdravá mateřská škola“. Díky tomuto projektu byla mateřská škola zařazena do celonárodní sítě „Mateřských škol podporujících zdraví“. V lednu 2010 odešla do zaslouženého důchodu, přesto i nadále ochotně vypomáhala v mateřské škole při dlouhodobých zástupech za nepřítomné kolegyně. Svou pracovitostí a zodpovědností byla celé roky příkladem pro ostatní kolegyně. Uznání a respekt si prací s dětmi získala také u rodičů dětí. V pedagogické činnosti svým vnímavým a laskavě důsledným přístupem k dětem dokázala vytvářet pohodovou tvůrčí atmosféru.
(Paní učitelka Jarůšková se bohužel nemohla slavnostního přijetí z osobních důvodů zúčastnit.)

Fotografie: J. Franchi

red

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019