Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Byla projednána změna Územního plánu Blansko

12. dubna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1048×

Na začátku ledna 2017 bylo ukončeno společné jednání návrhu Změny Územního plánu Blansko B2015-Z2, který zpracovala kancelář ATELIER URBI spol. s r. o. Brno Ing. arch. Jany Benešové na základě 1. zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v roce 2011.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tato hodnotící zpráva měla rovněž funkci zadání změn a mimo vlastní podněty Pořizovatele, jedním z nich je vymezení zastavitelných ploch pro plánované přemostění řeky Svitavy a železnice. Celkem mělo být prověřeno pětatřicet návrhů fyzických a právnických osob z let 2012 až 2015.

Projektant změny zohlednil reálné podmínky v území a objem návrhů výrazně redukoval, nicméně i tak v rámci projednání došlo ke komplikaci vyvolané návrhem zastavitelných ploch bydlení v situaci, kdy nejsou využity původně vymezené zastavitelné plochy. Řešení změny územního plánu B2015-Z2 proto ještě bude pro vlastní řízení o návrhu upravováno a redukováno.

Pořizovatel eviduje ve vyhodnocení společného jednání nejen připomínky k zapracovaným a nezapracovaným návrhům změn, ale i připomínky s charakterem opožděného požadavku k zadání změny, připomínky s charakterem návrhu na pořízení změny i samostatné návrhy na pořízení změny územního plánu.

I nadále bude dodržen přijatý princip pořizovat změny ÚP Blansko v pravidelných čtyřletých cyklech. Pro nové návrhy na pořízení změn budou kompletovány podklady pro rozhodnutí o pořízení či nepořízení od ledna 2019, s předpokladem vydání změny v roce 2021. 

Výjimkou je pouze připravované pořízení změny B2017-ZUR, které je vyvoláno vydáním Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v závěru roku 2016, a jejichž zohlednění je předepsáno ze zákona. Změna B2017-ZUR, jejíž projednání bude zahájeno v polovině tohoto roku, bude řešit pouze zohlednění nadřazené územně plánovací dokumentace.

Pořízení této změny schválilo březnové Zastupitelstvo města Blanska.

odbor stavební úřad