Byla projednána změna Územního plánu Blansko

12. dubna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 649×

Na začátku ledna 2017 bylo ukončeno společné jednání návrhu Změny Územního plánu Blansko B2015-Z2, který zpracovala kancelář ATELIER URBI spol. s r. o. Brno Ing. arch. Jany Benešové na základě 1. zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v roce 2011.

Tato hodnotící zpráva měla rovněž funkci zadání změn a mimo vlastní podněty Pořizovatele, jedním z nich je vymezení zastavitelných ploch pro plánované přemostění řeky Svitavy a železnice. Celkem mělo být prověřeno pětatřicet návrhů fyzických a právnických osob z let 2012 až 2015.

Projektant změny zohlednil reálné podmínky v území a objem návrhů výrazně redukoval, nicméně i tak v rámci projednání došlo ke komplikaci vyvolané návrhem zastavitelných ploch bydlení v situaci, kdy nejsou využity původně vymezené zastavitelné plochy. Řešení změny územního plánu B2015-Z2 proto ještě bude pro vlastní řízení o návrhu upravováno a redukováno.

Pořizovatel eviduje ve vyhodnocení společného jednání nejen připomínky k zapracovaným a nezapracovaným návrhům změn, ale i připomínky s charakterem opožděného požadavku k zadání změny, připomínky s charakterem návrhu na pořízení změny i samostatné návrhy na pořízení změny územního plánu.

I nadále bude dodržen přijatý princip pořizovat změny ÚP Blansko v pravidelných čtyřletých cyklech. Pro nové návrhy na pořízení změn budou kompletovány podklady pro rozhodnutí o pořízení či nepořízení od ledna 2019, s předpokladem vydání změny v roce 2021. 

Výjimkou je pouze připravované pořízení změny B2017-ZUR, které je vyvoláno vydáním Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v závěru roku 2016, a jejichž zohlednění je předepsáno ze zákona. Změna B2017-ZUR, jejíž projednání bude zahájeno v polovině tohoto roku, bude řešit pouze zohlednění nadřazené územně plánovací dokumentace.

Pořízení této změny schválilo březnové Zastupitelstvo města Blanska.

odbor stavební úřad

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.