Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Díky komunitnímu plánování se zlepšila podpora osob s duševním onemocněním

13. dubna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 808×

Komunitní plánování sociálních služeb je v Blansku intenzivně realizováno již od roku 2007. V rámci tohoto procesu jsou zpracovávány strategické dokumenty, které se zabývají potřebami občanů v oblasti sociálních služeb. Základním pilířem plánování sociálních služeb je spolupráce místní samosprávy, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb i široké veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z výstupů společných jednání vyvstala potřeba rozšířit nabídku pomoci a podpory osobám s duševním onemocněním. Jedná se zejména o klienty, jejichž duševní onemocnění spadá do kategorie depresí, fóbií, úzkostí, mánií, schizofrenie. V důsledku onemocnění dochází ke snížení možnosti zapojení do společenských i pracovních aktivit. V současnosti poskytuje služby pro osoby s duševním onemocněním zařízení Pěkná modrá Doubravice – sociálně terapeutické dílny, Oblastní charity Blansko a od roku 2016 sociální rehabilitace, kterou zajišťuje Práh jižní Morava, z. ú. Jedná se o bezplatné služby.

Služby sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice jsou poskytovány ambulantní formou, klienti dojíždějí do zařízení v Doubravici nad Svitavou. Cílem služby je rozvoj sociálních a pracovních dovedností a návyků klientů, zvýšení jejich soběstačnosti a možnosti aktivního začlenění do společnosti.

Práh jižní Morava, z. ú. působí jako terénní služba na celém okrese Blansko. Za klienty jezdí do jejich domovů, případně na jimi vybraná místa. Podporuje nejen samotné klienty, ale i jejich rodiny. Tým služby je složen multidisciplinárně, ze sociálních pracovníků, psychiatrické sestry, psychologa a lze využít i proškoleného „peer konzultanta“ (člověka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním). Cílem služby je nejen poskytovat podporu v naplňování přání klientů být samostatný a soběstačný, zlepšení vztahů s rodinou, najít smysl a význam svého života, ale i zlepšení vztahu veřejnosti k lidem s duševním onemocněním.

Kontakty a bližší informace k uvedeným službám je možné získat na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko, oddělení sociálních služeb, případně vyhledat na webových stránkách Oblastní charity BlanskoPráh jižní Morava, z. ú.

odbor sociálních věcí