Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Fit klub Blansko slaví čtvrtstoletí své působnosti. Jak jinak než pohybem

21. dubna 2017, sport, přečteno: 972×

Počátky blanenského Fit klubu spadají do roku 1992. Letos tak jedna z blanenských sportovních organizací oslaví pětadvacáté výročí. O tom, jakým vývojem Fit klub Blansko prošel, a co připravuje v nejbližší budoucnosti, si povídám s Marií Lvovou, členkou vedení klubu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Paní inženýrko, jak vznikla myšlenka založit v Blansku novou sportovní instituci?

V devadesátých letech se rozpadl Československý svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV), někteří tehdy zůstali bezprizorní. Pro nevýkonnostní sporty se objevilo řešení v podobě členství v České asociaci sportu pro všechny (Časpv). A to byl i náš příklad. Věnovali jsme se hlavně džezgymnastice. To byl, řekla bych, takový nejprogresivnější směr v rámci cvičení. Dobře jsme se znali, nic tedy nebránilo tomu, aby naše skupina přešla právě pod tuto asociaci.

Jaká tehdy byla v Blansku situace? Přinesly vám tyto změny nějaké komplikace?

Vůbec ne. Vlastně nám nic nestálo v cestě. V Blansku tehdy žádná podobná skupina nebyla, takže zájem ze strany veřejnosti byl ohromný. Stávalo se, že jsme občas nemohli vyhovět všem. Problém byl ale v tom, že jsme zpočátku neměli žádný majetek, střídali jsme tělocvičny, cvičili jsme všude, kde se dalo. Teprve později jsme začali pořizovat aparaturu na ozvučení.

Dnes je ale situace jiná. Možností je mnoho, možná až příliš...

Ano, to je skutečně pravda. Pravidelný pohyb vyhledává stále více lidí, což je samozřejmě dobře. Jde o to si najít něco, co vám vyhovuje. Nabídka je dnes velmi pestrá. Třeba i taková občanská sdružení, která zpočátku začínala pouze s programem a aktivitami pro děti, dnes přišla na to, že by bylo dobré vytvořit nabídku i pro maminky.

Také Fit klub nabízí cvičení pro děti nebo pro rodiče s dětmi?

Původně jsme cvičení s dětmi v nabídce vůbec neměli. Postupem času jsme se ale rozhodli vyhovět poptávce. Nyní proto nabízíme cvičení jak pro děti ve věku 6–8 let, tak cvičení pro rodiče s předškolními dětmi. Fit klub vlastně navštěvuje několik generací cvičenců, takové to zdravé jádro klubu ale spadá spíše do středního až staršího věku. Přesto nás velmi těší, že o cvičení u nás mají stále zájem i mladší ročníky.

Cvičitelky, které vedou lekce cvičení, mají možnost vzdělávání v oboru?

Samozřejmě, to dnes není vůbec žádný problém. Dříve taková nabídka nebyla, hodně ale záleží na finančních možnostech. Ty naše jsou bohužel poměrně dost omezené, penězi, které od nás cvičitelky dostanou, se to zdaleka nepokryje. Nesrovnatelné možnosti jsme měli ještě v době, kdy jsme dostávali příspěvky od Sazky. Po jejím zrušení hrozil zánik mnoha klubům a jinak tomu nebylo ani v našem případě. Určité podpory se nám dostává i od města, ale fakticky fungujeme pouze ze členských příspěvků.

Přesto se vám podařilo vytrvat, jste stále aktivní, kromě vlastního cvičení se věnujete i dalším projektům...

Dříve se nám dařilo uspořádat zhruba čtyřikrát do roka „Fit dopoledne“. To mělo vždycky velký úspěch. Dokonce si vzpomínám, že na jaře roku 1998 do Blanska přijel tehdy ještě ne osmnáctiletý Yemi, později zakladatel taneční školy Dance Academy Prague. Vidíte, dnes je to světoznámá osobnost a málokdo ví, že se svou lektorskou činností začínal právě v Blansku. Pravidelnými účastníky byli ale i pozdější mistři světa v aerobiku Strakoš, Holcner a jiní. Zůstalo nám ale pravidelné „Vánoční cvičení“ nebo velmi pěkná akce Cesta za zdravým vzduchem. Dříve měla její organizaci na starost Komise zdravého města, později si ji vzal Fit klub za vlastní. Ta letošní vstoupí už do sedmnáctého ročníku, vyrážíme už 21. května, tak jsou všichni zváni.

cesta-63403-0_550.jpg
Cesty za zdravým vzduchem na Hořice se pravidelně účastní až čtyřicet dětí, kromě krásného pohledu na město je pro ně pravidelně připravena vyjížďka na koních. Foto: archiv M. Lvové

Fit klub se ale podílí i na Pódiových skladbách...

Ty pořádá Jihomoravská krajská asociace Sportu pro všechny. My fungujeme jako regionální centrum, letos akce vstoupí už do 30. ročníku. Soutěží se v několika kategoriích, od dětí až po dospělé. Je to velká událost, své umění soutěžící předvádějí pravidelně před zaplněnou sportovní halou na Mlýnské ulici.

Sport pro všechny je tedy vaším mottem, kterému zůstáváte věrni. Předpokládám, že vaše výročí jste oslavili v jeho duchu, tedy opět pohybem...

Na Zelený čtvrtek jsme pozvali širokou veřejnost do bowlingové haly, týž den večer pak bylo pro všechny zájemce připraveno cvičení s Ivetou zdarma v tělocvičně ZŠ T. G. M. v Blansku.

Pokud by se někdo rozhodl, že by se rád stal členem Fit klubu, co by pro to měl udělat?

Zveme všechny k návštěvě. Rozpis jednotlivých lekcí včetně veškerých informací a kontaktů je k dispozici na našich webových stránkách. Pohyb je důležitý v každém věku, ještě důležitější je ale vytrvalost. Ta se poslední dobou nějak vytrácí. Mám pocit, že i v rámci některých dotačních titulů byly občas preferovány spíše jednorázové akce. Z vlastní zkušenosti ale vím, že zejména děti musejí být vedeny k tomu, že když se k něčemu rozhodnou, měly by vytrvat, teprve potom se dostaví výsledky. Mají hodně možností, chtějí toho hodně vyzkoušet, ale pak lehce přijdou o to, co je na sportu opravdu cenné...

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi