Hasiči radí: Jak předcházet požáru v přírodě

23. dubna 2017, ostatní, přečteno: 1686×

V rámci miniseriálu na městském webu a ve Zpravodaji města Blanska postupně uveřejníme rady profesionálních hasičů a policistů jak se připravit na různé mimořádné události, jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost anebo je ohrožena naše bezpečnost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Za požárem v přírodě stojí ve většině případů člověk – ať už se jedná o úmyslné zapálení, nedbalost při zacházení s ohněm nebo např. odhození nedopalku cigarety. Jak se tedy v přírodě chovat, aby nedošlo ke vniku požáru?

Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě

Chcete-li si ve zdraví užít příjemné opékání špekáčků nebo stále populárnější „pálení čarodějnic“, stačí dodržet základní pravidla, aby se ze zábavy nestala tragédie.

V první řadě pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno. Pokud tento zákaz porušíte, můžete dostat pokutu do výše 15.000 Kč.

Jaká jsou základní pravidla pro rozdělávání ohně v přírodě:

  • místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí (stoh slámy, suché listí, kořeny stromů, větve apod.),

  • ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod.,

  • k zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky,

  • za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávejte.

  • mějte u ohniště předem připravené dostatečné množství vody k případnému uhašení,

  • oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru,

  • děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby,

  • místo opusťte jen tehdy, až je ohniště řádně uhašeno.

Vypalování trávy

S příchodem jara někteří zahrádkáři místo pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je toto počínání nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru a znečišťuje ovzduší. Navíc je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony a může být také zakotveno i v obecně závazných vyhláškách některých obcí. Za vypalování trávy Vám může být uložena nemalá pokuta.

I přesto většina lidí nebezpečí, které vypalování představuje, značně podceňuje. Věří, že mají oheň pod kontrolou a nemůže se nic stát. Na tento omyl již doplatila spousta lidí, kteří při vypalování zemřeli nebo utrpěli vážná zranění. Hrozí zde velké nebezpečí, že dojde k rychlému a nekontrolovatelnému rozšíření požáru i na další porost nebo objekty. Oheň se při dobrých podmínkách dokáže šířit tak rychle, že lidé nemají často nejmenší šanci na danou situaci adekvátně zareagovat.

Pálení rostlinného odpadu

Mnozí lidé často také pálí na svých zahradách rostlinný odpad. Toto pálení není zakázáno zákonem, ale je třeba se informovat na obecním úřadě nebo úřadě příslušných městských částí, kdy je pálení obecní vyhláškou povoleno. Při pálení rostlinného odpadu vždy dodržujte zásady bezpečného rozdělávání ohně (viz výše).

I když mají ze zákona povinnost ohlašovat pálení odpadů pouze podnikající fyzické a právnické osoby, je vhodné (v případě dlouhodobějšího pálení), aby tuto skutečnost ohlásili i občané. Pálení klestí můžete nahlásit pomocí internetového formuláře (www.firebrno.cz/paleni-klesti). Na místě pálení mějte u sebe mobilní telefon a jednoduché hasební prostředky (lopatu, kbelík s vodou apod.).

Příště: Jak je to s čištěním a kontrolami spalinových cest

CHCETE VĚDĚT VÍC?

    

red