Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Komerční plakátovací plochy v Blansku mají nového nájemce

24. dubna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1339×

Pronájem deseti městských reklamních a informativních panelů pro výlep plakátů v Blansku svěřili blanenští radní na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou společnosti Plakát s. r. o. Ta je povinna se o svěřené reklamní plochy řádně starat, zajistit jejich běžnou údržbu a opravy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Městské plakátovací plochy v Blansku jsme vyjmuli ze správy Kulturního střediska města Blanska (KSMB) a pronajali je na dobu neurčitou vítězi výběrového řízení společnosti Plakát s. r. o. za 54 tisíc Kč bez DPH ročně s tím, že 30 % předmětných ploch bude zdarma k dispozici pro potřeby města a jeho příspěvkových organizací,“ upřesnil starosta Ivo Polák.

„Plakátovací plochy jsou aktuálně ve špatném stavu. Společnost Plakát s. r. o. tak musí kromě jejich obnovy zajistit i jednotný vzhled,“ dodal.

Předmětná informace se však týká pouze deseti reklamních a informativních panelů, které již dříve sloužily ke komerčním pronájmům. Kromě toho nadále zůstávají ve správě Kulturního střediska města Blanska čtyři vlastní dílčí reklamní a informativní panely beze změny ve výlepovém režimu.

„Kulturní středisko města Blanska bude tedy i nadále vylepovat plakáty v rámci vlastních plakátovacích ploch na své náklady pouze v případě, že se jedná o propagaci akce pořádané neziskovou organizací, které postačí výlep plakátů na omezeném počtu plakátovacích ploch, a pokud KSMB uzná, že se jedná o událost, kterou hodlá tímto způsobem propagovat. Propagace takové akce proto musí být s KSMB dohodnuta předem, a to v dostatečném časovém předstihu,“ upřesnila vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Petra Skotáková s upozorněním, že tento bezplatný výlep není nárokový a počet míst a frekvence výlepu je omezena.

Technické informace pro zájemce o výlep:

Sběrným místem zůstává nadále Dělnický dům (Kulturní středisko města Blanska však není zadavatelem výlepů, ani jejich realizátorem, poskytlo pouze prostory vrátnice jako prostory „sběrného místa“.).

Plakáty je třeba dodat na vrátnici Dělnického domu vždy v úterý nejpozději do 10:00 hodin. Zájemci o tento druh služby při předání plakátů vyplní objednávkový formulář. Bez něho výlep nebude proveden.

Objednávkový list ve formátu PDF je ke stažení zde.

Na případné dotazy odpoví Marek Adámek z firmy Plakát s. r. o. na tel. č. 533 381 381.

red