Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pytlový svoz bioodpadu se osvědčil. První proběhne v dubnu

1. dubna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1713×

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (BRO) od rodinných a bytových domů v Blansku letos poprvé proběhne 5. dubna. Odkládat tento druh odpadu na viditelném místě, mimo nádobu na komunální odpad, bude možné do listopadu tohoto roku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Obyvatelé Blanska by tento druh odpadu neměli odkládat do odpadových nádob na směsný komunál a na nelegální skládky.

Žádáme obyvatele města Blanska a jeho místních částí o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a jejich přistavení v den svozu do 07:00 hod. ráno ke komunikaci na viditelné místo, mimo nádobu na komunální odpad tak, aby bylo zřejmé, o jaký druh odpadu ke svozu se jedná.

Upozorňujeme, že svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet a pozdní přistavování BRO bude posuzováno jako vytváření černé skládky a majitelé si tento odpad budou muset sami následně odvézt na některé sběrné středisko nebo přímo do kompostárny. Proto všem občanům využívajícím tuto službu doporučujeme, aby v případě, pokud přistavení ve svozový den ráno do 07:00 hod. nestihnou, přistavili pytle s BRO již ve večerních hodinách před následným svozem, a vyvarovali se tak zbytečným nepříjemnostem.

Svoz bude prováděn vždy jednou za čtrnáct dní ve dvoudenních cyklech kromě posledního svozu:

V středa ve městě Blansku v následujících termínech: 05.04.; 19.04.; 03.05.; 17.05.; 31.05.; 14.06.; 28.06.; 12.07.; 26.07.; 09.08.; 23.08.; 06.09.; 20.09; 04.10.; 18.10.; 01.11.; 15.11.; 29.11.2017.

Ve čtvrtek v městských částech v termínech: 06.04.; 20.04.; 04.05.; 18.05.; 01.06.; 15.06.; 29.06.; 13.07.; 27.07.; 10.08.; 24.08.; 07.09.; 21.09.; 05.10.; 19.10.; 02.11.; 16.11.; 30.11.2017.

Prosíme o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami obyvatelé Blanska, a to každé pondělí od 10:00–17:00 hod, ve středu a pátek pak od 08:00–14:00 hod. a v sobotu od 08:00–12:00 hod.

Upozorňujeme, že dřevní odpad, hlína a písek nebudou posádkou svozového vozidla odváženy. Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad i dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) i nekontaminovanou zeminu mohou občané Blanska uložit v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách v jejich provozních hodinách.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790

SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034

Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849.

odbor komunální údržby