Pytlový svoz bioodpadu se osvědčil. První proběhne v dubnu

1. dubna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 993×

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (BRO) od rodinných a bytových domů v Blansku letos poprvé proběhne 5. dubna. Odkládat tento druh odpadu na viditelném místě, mimo nádobu na komunální odpad, bude možné do listopadu tohoto roku.

Jedná se o individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Obyvatelé Blanska by tento druh odpadu neměli odkládat do odpadových nádob na směsný komunál a na nelegální skládky.

Žádáme obyvatele města Blanska a jeho místních částí o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a jejich přistavení v den svozu do 07:00 hod. ráno ke komunikaci na viditelné místo, mimo nádobu na komunální odpad tak, aby bylo zřejmé, o jaký druh odpadu ke svozu se jedná.

Upozorňujeme, že svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet a pozdní přistavování BRO bude posuzováno jako vytváření černé skládky a majitelé si tento odpad budou muset sami následně odvézt na některé sběrné středisko nebo přímo do kompostárny. Proto všem občanům využívajícím tuto službu doporučujeme, aby v případě, pokud přistavení ve svozový den ráno do 07:00 hod. nestihnou, přistavili pytle s BRO již ve večerních hodinách před následným svozem, a vyvarovali se tak zbytečným nepříjemnostem.

Svoz bude prováděn vždy jednou za čtrnáct dní ve dvoudenních cyklech kromě posledního svozu:

V středa ve městě Blansku v následujících termínech: 05.04.; 19.04.; 03.05.; 17.05.; 31.05.; 14.06.; 28.06.; 12.07.; 26.07.; 09.08.; 23.08.; 06.09.; 20.09; 04.10.; 18.10.; 01.11.; 15.11.; 29.11.2017.

Ve čtvrtek v městských částech v termínech: 06.04.; 20.04.; 04.05.; 18.05.; 01.06.; 15.06.; 29.06.; 13.07.; 27.07.; 10.08.; 24.08.; 07.09.; 21.09.; 05.10.; 19.10.; 02.11.; 16.11.; 30.11.2017.

Prosíme o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami obyvatelé Blanska, a to každé pondělí od 10:00–17:00 hod, ve středu a pátek pak od 08:00–14:00 hod. a v sobotu od 08:00–12:00 hod.

Upozorňujeme, že dřevní odpad, hlína a písek nebudou posádkou svozového vozidla odváženy. Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad i dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) i nekontaminovanou zeminu mohou občané Blanska uložit v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách v jejich provozních hodinách.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790

SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034

Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849.

odbor komunální údržby

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.