Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Soustava centrálního zásobování teplem je od včerejška ve vlastnictví města

13. dubna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1627×

Starosta města Ivo Polák včera podepsal s jednateli společnosti innogy Energo Zdeňkem Kaplanem a Lukášem Roubíčkem a Svatoplukem Nezvalem, jednatelem společnosti ZT Energy, smlouvy týkající se prodeje a provozování soustavy centrálního zásobování teplem (CZT).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Prvním podepisovaným dokumentem byla kupní smlouva na odkup zařízení CZT. Tímto krokem se město Blansko stalo vlastníkem soustavy CZT o dva roky dříve.

Dále pak byla podepsána smlouva o nájmu s vlastníkem kogeneračních jednotek umístěných na soustavě CZT. Touto smlouvou jsou jasně definována pravidla pro dodávku tepla z kogeneračních jednotek do soustavy CZT a její cena. Těmito kroky dojde zpětně od 1. lednu 2017 ke snížení ceny tepla odběratelům připojených k soustavě CZT z dnešních 692 Kč na 535 Kč vč. DPH za 1 GJ.

V následujících dnech obdrží zástupci odběratelů tepla připojených na CZT dopis od starosty Ivo Poláka, ve kterém bude popsána historie CZT v Blansku, jednotlivé kroky, jež byly provedeny v minulých měsících, a kde bude také nastíněna budoucnost CZT v našem městě.

Následně pak obdrží odběratelé od společnosti ZT Energy dodatky smluv s upravenou cenou a novým rozpisem záloh.

podpis-50202-0_550.jpg

podpis-62235-0_550.jpg
Fotografie: S. Mrázek

red