Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Starostové si společně s VAS připomněli Světový den vody

7. dubna 2017, tiskové zprávy, přečteno: 1022×

Při příležitosti Světového dne vody, který Rada bezpečnosti OSN vyhlásila na 22. března, uspořá­dala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. pro starosty měst a obcí i odbornou veřejnost v regionu tradičně odborný seminář. Zdařilé akce se zúčastnilo na sedm desítek pozvaných hostů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V úvodní části programu se starostové mohli podívat na nový vodojem v Klepačově, jehož stavba byla dokončena teprve v září minulého roku. Tento objekt bude v letošním roce soutěžit o cenu „Stavba Jihomorav­ského kraje“.

„Jedná se o čtyřkomorový vodojem o celkové kapacitě 200 m3 ze sklolaminátového potrubí HOBAS o průměru 2,4 metru. Všechny díly byly na míru vyrobeny v Rakousku a samotná montáž celého vodojemu trvala pouhých jedenáct hodin. Tato stavba zajistila Klepačovu dostatek kvalitní vody,“ sdělil ředitel divize Boskovice VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Petr Fiala. „Podobná stavba byla dosud na okrese jediná, a to vodo­jem v Cetkovicích,“ doplnil.

vodojem-38665-0_550.jpg
Nový vodojem v Klepačově. Foto: archiv společnosti

V odborné části se ředitel divize soustředil na hospodaření společ­nosti i některé zajímavé skutečnosti v minulém roce. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. je největší ryze českou vodohospodář­skou společností. Jejími majiteli jsou pouze česká a moravská obce a města, které VAS provozuje. Divizi Boskovi­ce narůstá počet provozovaných obcí, hodnota provozovaného majetku pře­sáhla sedm miliard korun, divize například jen v loňském roce zrekonstruovala více než dvacet vodojemů a také účinně snižuje ztráty vody. „Polovina poruch je přitom skrytá a objevíme ji jen na základě systému sledování mini­málních průtoků. Významné je proto z tohoto pohledu napojení objektů na náš dispečink, který jich takto moni­toruje již více než 150,“ uvedl Petr Fiala.

Účastníci odborného semináře se také dozvěděli, že VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. iniciovala některé legislativní změny. Jednalo se například o změnu zá­kona o dani z příjmu, díky které může nově odepisovat majetek, který mají Svazky v hospodaření. Dále šlo o pozměňovací návrh na osvobození daně z dividend pro svazky, města i obce. Již před několika měsíci padl i návrh legis­lativy na výrazné zdražení podzemní vody, který byl velkým strašákem přes­ně před rokem.

vas-17475-0_550.jpg
Pozvání na akci přijali i starosta Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha. Foto: archiv společnosti

„Naštěstí se odborné veřejnosti a obcím podařilo úspěšně zatlačit na stažení tohoto návrhu. Nárůst cen za podzemní vodu byl ale jen jed­nou částí, druhá se týkala podstatného zpřísnění provozu čistíren odpadních vod. Pro jejich vlastníky by to zname­nalo nutné investice a jsme tak rádi, že byl návrh prozatím stažen,“ sdělil předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Jindřich Král. Vyšší náklady naopak čekají města a obce v oblasti nových ukazatelů rizikových látek a zrušení možnosti přímé aplika­ce kalů na zemědělskou půdu od roku 2020. „Pro nás to znamená například náklady na zakoupení nové technologie pro homogenizaci,“ dodal.

Z připravovaných investic do vodo­hospodářského majetku byl předsta­ven projekt propojení skupinových vodovodů Blansko a Jedovnice, který by měl dále zlepšit podmínky v záso­bování vodou v této oblasti. Na závěr programu ke Světovému dni vody si Vodárenská akciová společnost ještě jednou připomněla získání prestižního ocenění – Národní ceny České repub­liky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Iva Šebková
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.