Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Blansko podporuje život ve svých částech města

3. května 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1004×

Dlouhodobé podpoře společenského, kulturního i sportovního života ze strany města Blanska se těší jeho místní části. S náměty na zlepšení nebo problémy, se kterými se lidé v jednotlivých částech města potýkají, seznamují blanenské radní tzv. občanské aktivity. O jejich činnosti vás budeme informovat v rámci několika příspěvků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

S příchodem jarních měsíců opět ožívá nejen společenské dění v centru města, ale také v jednotlivých částech města Blanska. Těch je v současné době celkem jedenáct: Lažánky, Skalní Mlýn, Klepačov, Žižlavice, Těchov, Obůrka, Češkovice, Horní Lhota, Dolní Lhota, Olešná a Hořice.

Město Blansko dlouhodobě podporuje dění v místních částech, a to nejen v rámci řady investičních a údržbových akcí, ale i prostřednictvím jednotlivých „občanských aktivit“.

S výjimkou Žižlavice a Skalního Mlýna fungují občanské aktivity ve všech částech města. Jejich členem se mohu stát místní obyvatelé, kteří o činnost v aktivitě projeví zájem. Prostřednictvím zvoleného předsedy pak mohou občanské aktivity realizovat na náklady města řadu akcí pro děti, rodiny s dětmi, seniory nebo další cílové skupiny. Každá část města tak má možnost pro své obyvatele pořádat v průběhu roku zajímavé akce a nabídnout jim kulturní vyžití i mimo centrum města.

Protože se společenský život v místních částech Blanska rozvíjí především tam, kde je aktivně zapojena široká občanská veřejnost, vyzýváme obyvatele jednotlivých částí města, aby se i oni zapojili do společenského života ve své obci.

Všichni zájemci o členství v některé z občanských aktivit mohou kontaktovat jejího předsedu. Předseda aktivity je současně členem poradního orgánu Rady města Blanska, a to Komise pro občanské aktivity, jíž předsedá starosta města Ivo Polák.

Během posledního setkání vedení města se zástupci jednotlivých aktivit například došlo i na zhodnocení dosavadní vzájemné spolupráce. „Považuji ji za velmi efektivní a plodnou,“ říká starosta Polák, který vnímá občanské aktivity jako partnery, kteří předávají vedení města cenné informace o aktuálních problémech ve svých obcích. „Podněty na zlepšení mohou občanské aktivity předložit finančnímu odboru do konce června. Nejakutnější problémy pak zařadíme v rámci možností do městského rozpočtu na příští rok. Musím říct, že jedním z výstupů naší poslední schůzky byl i příslib ze strany města zajistit obcím zpětnou vazbu a informovat je o tom, jaké požadavky jsme schopni akceptovat, a které nikoli. Dosud tomu tak nebylo,“ připustil starosta na závěr.

Předsedové občanských aktivit v jednotlivých částech města, na něž je možné se ve věci záležitostí místních částí obracet, jsou tito:

  • OA Dolní Lhota: Rostislav Kubica
  • OA Horní Lhota: Vítězslav Matuška
  • OA Olešná: Ing. Josef Moll
  • OA Obůrka: Miloslav Bezděk
  • OA Klepačov: Mgr. Kateřina Habinová
  • OA Lažánky: Petr Ježek
  • OA Češkovice: Martin Jaglář
  • OA Hořice: Erika Vítová
  • OA Těchov: Ing. Josef Hasoň

red