Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dřevěný kostelík oslaví osmdesát let v Blansku

15. května 2017, kultura, přečteno: 1535×

Dřevěný kostelík byl předán k užívání Církvi československé během církevní slavnosti dne 23. května 1937 za účasti olomouckého biskupa Rostislava Stejskala. Na ulici Rodkovského tak Blanenským slouží již osmdesát let. V kostelíku se už nyní připravují na velké oslavy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Hlavním dnem oslav bude neděle 21. května 2017, nicméně již v průběhu předchozího dne, tedy v sobotu 20. května 2017, bude kostel zpřístupněn veřejnosti. Zájemci se mohou těšit na odborný výklad s možností nahlédnutí do farní kroniky, pro děti zorganizujeme zahradní slavnost. Pro návštěvníky je rovněž připraveno promítání historických fotografií pořízených během stavby, z otevření a následných oprav kostelíka,“ láká k návštěvě místní farář Martin Kopecký, který odslouží společně s brněnským biskupem Jurajem Jordánem Dovalou slavnostní nedělní bohoslužby.

Čestným hostem bude poslední pamětnice otevření kostela, paní Smejkalová z Dolní Lhoty, která v letošním roce oslavila své významné životní jubileum.

PROGRAM OSLAV

sobota 20.05.

9:00–11:00 a 12:00–17:00 h

Prohlídka kostela s výkladem a možností prohlídky farní kroniky
Pokračuje prohlídka kostela s výkladem, program pro děti na farní zahradě, skákací kostel a další atrakce.

neděle 21.05.

9:00–10:00 h
Slavnostní děkovná bohoslužba

10:00–12:00 h
Zahradní slavnost pro všechny hosty s programem pro děti

dřevěný kostelík v Blansku


Historie kostela v Blansku je oproti té v Podkarpatské Rusi (dnešní Ukrajina) poměrně krátká. Zatímco zde slouží „pouze“ osmdesát let, v původním místě stál takřka čtyři sta let, a to od roku 1641. Původně ortodoxní kostel později přešel pod správu církve řeckokatolické. Když se Podkarpatská Rus stala součástí Československa, zlepšily se životní podmínky obyvatelstva a věřící si postavili kostel kamenný. Starý dřevěný kostel zůstal opuštěný a chátral.

750km cestu do Blanska si odbyl v roce 1936, kdy byl rozložen na jednotlivé části a ze vzdálené vesnice Nižní Seliště, která leží 20 km od Chustu, dopraven sem. Tesaři a dělníci z Nižního Seliště, vedeni tesařským mistrem Selajčukem, ho během tří měsíců znovu sestavili. 

Na rozdíl od původní stavby byl postaven na kamennou podezdívku, čímž se zvýšil vnitřní prostor a hlavně vchod, který byl původně pouze 140 cm vysoký. Průčelní vchod do svatyně má segmentové zaklenutí se starobylým nápisem v církevněslovanském jazyce, který udává datum dokončení stavby – „Robjach 1641 mesjaca jula 29“ (zhotoveno 29. července 1641). Dveře jsou pobity originálním kováním a ostění vchodu je zdobeno rytými spirálami a růžicemi. Den 29. červenec je v pravoslaví svátkem sv. Paraskievy (138–161 n. l.), které byl tento původně pravoslavný kostel zasvěcen.

Kostel byl slavnostně otevřen v neděli 23. května 1937 olomouckým biskupem Rostislavem Stejskalem. Podle názoru odborníků se jedná o nejstarší dřevěný kostel tohoto typu na našem území. V kostele je dochována část původní pravoslavné výzdoby.


Slavnostní otevření nového chrámu v roce 1937. Foto: kronika dřevěného kostelíka

V květnu 2005 byla dokončena celková výměna krytiny věže a střech i svislých stěn kostela. V dalších letech probíhalo kompletní restaurování vnitřního zařízení, ikon, osvětlení, stolu Páně, křtitelnice, kříže v kněžišti, instalace tří nových zvonů zasvěcených Cyrilu, Metoději a M. Janu Husovi. Nové varhany pak byly na kůru kostela postaveny v cyrilometodějském roce 2013. 

„V nejbližší době nás čeká nová impregnace celého kostela, rádi bychom si také poradili s problémem holubů, kteří znečišťují kostelní věž,“ upřesnil plány na letošní rok místní farář.

Dřevěný kostel Církve československé husitské je evidován v ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 0348. V Blansku stojí jako příklad důkladného řemeslného zpracování, péče a pokory – zjevně křehké konstrukce, která po staletí vytrvala jako místo k slavení bohoslužeb. Tisíce lidí zde prožily radostné chvíle svého života při křtu dětí i dospělých, odevzdali se sobě navzájem na celý život v manželství a s vděčností doprovodili své zemřelé na poslední cestě.

„Kostel vždy byl, a věříme, že bude i nadále místem setkávání dobrých lidí, prostorem povzbuzení a útěchy v jakékoliv situaci lidského života,“ je přesvědčený Martin Kopecký.

Bohoslužby se v kostele konají každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli v 9:00 hodin. Kostel je otevřen vždy hodinu před bohoslužbami a půl hodiny po nich.

V období od června do září je kostel přístupný veřejnosti ve středu a sobotu odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin. Prohlídku interiéru kostela i mimo uvedenou dobu je možné domluvit na telefonních číslech 606 702 768 nebo 775 020 637.

Aktuální informace o kostele a životě farnosti jsou k dispozici na adrese: www.drevenykostelik.cz.

red