Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Hasiči radí: Jak je to s čištěním a kontrolami spalinových cest

14. května 2017, ostatní, přečteno: 628×

V rámci miniseriálu na městském webu a ve Zpravodaji města Blanska postupně uveřejníme rady profesionálních hasičů a policistů jak se připravit na různé mimořádné události, jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost anebo je ohrožena naše bezpečnost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu spotřebičů paliv (topidel) nebývají často dodržována bezpečnostní pravidla. Mnohdy je zanedbána údržba topidla a spalinové cesty (komínu a kouřovodu). Hasiči tak během topné sezóny vyjíždí každý týden k požárům komínů, střech, topidel a nevhodně uskladněného topiva.

Mezi nejčastější závady patří nedodržení bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komínu, neomítnutý komín, spáry v komíně, nesprávně provedený prostup kouřovodu hořlavou stěnou nebo stropem, nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla.

I malá nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný požár nebo otravu jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komíně a jejich vybírání by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína.

Čištění vlastních komínů ponechte raději odborníkům – kominíkům. Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. Pamatujte, že neudržovaný komín zvyšuje také riziko výbuchu kamen!

Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z topení dřevem na plynové vytápění), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný. K topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. biologický či jiný odpad (sláma, PET lahve apod.). Kromě nepříznivých dopadů na životní prostředí se zvyšuje také riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž výrazně roste nebezpečí vzniku požáru.

Čištění a kontrola spalinové cesty

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (kominík).

Čištění používané spalinové cesty, sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty), je možné provádět svépomocí.

Čištění nebo kontrola spalinové cesty u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3× za rok

2× za rok

2× za rok 1× za rok 1× za rok
Kontrola spalinové cesty 1× za rok 1× za rok 1× za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2× za rok 1× za rok 1× za rok

pozn.: sezónním provozem se rozumí provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce

Podrobnosti k čištění, kontrole a také k revizi spalinové cesty jsou uvedeny ve vyhlášce č. 34/2016 Sb.

Příště: Jak předcházet otravám způsobených oxidem uhelnatým

CHCETE VĚDĚT VÍC?

    

red