Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Kácení dřevin mimo les má svá pravidla. V posledním období úřad povolil skácet 66 stromů

12. května 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 727×

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich kácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady pravidelně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko vydal na celém území města Blansko v době od října 2016 do konce března 2017 celkem 47 rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Ze zmíněného počtu bylo vydáno 44 souhlasných a 3 nesouhlasná rozhodnutí ke kácení dřevin, přičemž souhlasnými rozhodnutími bylo povoleno kácení 66 ks stromů.

Nejvíce se jednorázově pokácelo 6 ks ovocných stromů na ulici Pražské, které bránily opravě havárie kanalizace. Za pokácené dřeviny byla žadatelům uložena povinnost provedení náhradní výsadby v počtu 75 ks stromů.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav