Myslivci bilancovali

18. května 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1931×

Posledním březnovým dnem roku 2017 skončil myslivecký rok 2016/2017. Výsledky mysliveckého hospodaření mohla široká veřejnost zhlédnout na chovatelské přehlídce okresu Blansko, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 21. až 23. dubna tohoto roku v Černé Hoře.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podle zpracovaného výkazu se na území obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) nachází celkem osmadvacet honiteb, které hospodaří na 35 680 ha honebních ploch.

Počet odlovené zvěře za vykazované období byl většinou obdobný jako v předchozím období, nejvíce se lovila černá zvěř, která se díky příznivým podmínkám velmi rozmnožila, a myslivci se snaží její počet snižovat na únosnou mez. Množství 2 005 kusů ulovené černé zvěře představuje oproti předchozímu mysliveckému roku nárůst o 393 kusů.

Z další spárkaté zvěře se lovila zvěř srnčí (741 kusů), mufloní (148 kusů), daňčí (28 kusů) a jelení (28 kusů). Z drobné zvěře se ulovilo 323 kusů kachen divokých, 51 kusů zvěře bažantí a 40 kusů zajíců polních.

Pro někoho může být překvapivým údajem poměrně vysoký počet (498 kusů) odstřelených lišek obecných a 51 kusů jezevců lesních.