BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Poplatek za komunální odpad pro letošní rok je splatný do konce května

3. května 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2184×

Oznamujeme občanům, že v první polovině května jsou distribuovány složenky na platbu poplatku za komunální odpad. Výše poplatku zůstává stejná jako v loňském roce, a činí 540 Kč za osobu a rok. Splatnost poplatku je 31. května 2017.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

U vícečlenných rodin (dva a více) se jedná o polovinu poplatku za letošní rok – druhá část poplatku bude splatná v říjnu. Na složence má plátce uvedenu splatnou částku, kterou hradí za všechny připojené poplatníky. Částka zahrnuje i případné dlužné částky z předchozích let. Poplatek je možno uhradit složenkou na poště, bankovním převodem, kartou nebo v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky v přízemí budovy.

Dále upozorňujeme občany, že veškeré změny spojené se změnou trvalého pobytu (přistěhování, odstěhování, změna pobytu v rámci města), narození dítěte, případně úmrtí člena rodiny nemusejí hlásit na Městském úřadě. Systém správy poplatku je totiž propojen s evidencí obyvatel.

Je však nutné hlásit požadavek na připojení dítěte ke společné platbě za rodinu, a to zejména v případě, kdy je příjmení dítěte rozdílné od příjmení matky, a dále rozdělení rodiny v případě rozvodu, nebo sloučení platby za manžele v případě sňatku, a dalších požadavků na sloučení a rozdělení plateb (přiřazení prarodičů, odstěhování části rodiny, společná platba za družku-druha apod.).

Je rovněž nutné hlásit prodej a nákup chaty nebo bytu případně rodinného domu, ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Formuláře je možno nalézt na internetových stránkách města, nebo si je vyzvednout na podatelnách v obou budovách MěÚ nebo na odboru finančním.

Pracoviště pro správu poplatku je v budově na náměstí Republiky. Můžete na jednom místě provést jak platbu poplatku v pokladně, tak si vyřídit ve vedlejší kanceláři veškeré záležitosti s poplatkem spojené.

Jan Šustáček

finanční odbor

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918