Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Blanska

30. května 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1027×

13. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 06.06.2017 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 5. Výkupy pozemků
 6. Čerpání plusovosti z rozpočtu „Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí“
 7. Vybudování dopravní a technické infrastruktury Klepačov, Na Příhoně
 8. Přemostění – smlouvy
 9. ZŠ Dvorská – reklamace – Window Holding a. s.
 10. Záležitosti projektů „Snížení energetické náročnosti budov MŠ Divišova 1809/2a, Rodkovského 1352/2a a Rodkovského 1587/2b Blansko“
 11. Průmyslová zóna Blansko – ATONA – budoucí kupní smlouva
 12. Prodej volného bytu
 13. Veřejnoprávní smlouva – Služby Blansko, s. r. o.
 14. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z oblasti sportu
 15. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017
 16. Individuální dotace z rozpočtu města pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
 17. Závěrečný účet města Blansko za rok 2016
 18. Účetní závěrka města Blansko za rok 2016
 19. Rozpočtová opatření
 20. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu
 21. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 22. Interpelace členů zastupitelstva

oddělení sekretariát starosty

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019