Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Recyklací elektrospotřebičů Blansko výrazně ulevilo životnímu prostředí

26. května 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 676×

Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Loni občané odevzdali k recyklaci 777 televizí, 242 monitorů a 7 608,13 kg drobného elektra.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili.

Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s Blanskem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že obyvatelé našeho města v loňském roce vytřídili 777 televizí, 242 monitorů a 7 608,13 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 321,11 MWh elektřiny, 16 175,47 litrů ropy, 1 486,15 m³ vody a 13,97 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 69,68 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 308,18 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání deseti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých pěti let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

odbor komunální údržby

 

Brzy v Blansku


22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík