S blížícím se létem čeká město Blansko řada investičních akcí

22. května 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 7653×

O probíhajících nebo teprve připravovaných investičních akcích ve městě Blansku informovali v rámci tiskové konference vedoucí odboru investičního a územního rozvoje (dále INV) Marek Štefan, místostarosta Jiří Crha a starosta Ivo Polák.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Město se dohodlo s vedením ČAD Blansko na zakomponování závěrečné části cyklostezky kolem Svitavy do jimi připravovaného projektu kompletní rekonstrukce blanenského autobusového nádraží. Napojí se tak na stávající, již hotovou část, a povede kolem řeky až ke kruhovému objezdu. Na tuto investici již schválil dvoumilionovou dotaci Jihomoravský kraj. Celkově má stát 4,6 milionu korun s tím, že výška nákladů odpovídá výstavbě opěrných zdí na břehu řeky,“ zahájil svůj výčet významných investičních akcí v Blansku host tiskové konference Marek Štefan.

Aktuálně Blanenští připravují prováděcí dokumentaci a výběr zhotovitele na odvlhčení, opravu fasády a výměnu oken budovy Základní umělecké školy. Předpokládané náklady se v tomto případě pohybují okolo 6,5 milionu korun. Realizace stavby se plánuje na letní měsíce, hotovo má být do konce září.

Poměrně velké problémy s vlhkostí má ale i Dělnický dům: „Pod budovou je zvodněné horninové prostředí a hladina spodní vody je nad úrovní základů budovy, které tak tvoří překážku. Na základě výsledků z geotechnických průzkumů bude provedeno deset hydrogeologických vrtů kvůli zjištění vydatnosti spodních vod a jejich skutečnému průběhu. Poté dojde ke stanovení finálního opatření,“ uvedl Štefan s tím, že práce na vysušení a odvlhčení budovy začnou v červenci. Z městského rozpočtu na ně blanenští radní uvolní zhruba 2,5 milionu korun.

vytluk-33604-0_550.jpg
V současné době jsou opravovány menší výtluky na místních komunikacích. Celoplošné vysprávky budou následovat. To vše za 2,5 milionu korun. Foto: S. Mrázek

Do čtvrté etapy letos vstoupí postupná rekonstrukce silnice Olešná – Hořice. „Každým rokem je zde investováno 1,5 milionu korun. Soutěží se délka opravy. Podle úseku, jeho stavu a nezbytných oprav se tak každoročně daří opravit 120–140 metrů. S opravami se jde i do tělesa komunikace, životnost vozovky by tudíž měla být mnohem delší,“ připomněl vedoucí odboru INV.

Město Blansko mělo v plánu provést regeneraci sídliště Zborovce. Bohužel se mu letos nepodařilo získat dotaci. Novou žádost podá, jakmile dojde k opětovnému vypsání dotačního titulu, a to buď na konci letošního roku, nebo v příštím roce.

Mnoho otázek vyvstává v souvislosti s dokončením a předáním upraveného prostranství po zbouraném hotelu Dukla. „K tomu mohu říct, že aktuálně zde probíhá aktualizace podkladů pro dopracování projektové dokumentace na stavbu kavárny s ohledem na stav spodních konstrukcí. Město mělo převzít stavbu ke konci dubna, k tomu však nedošlo, protože je zde řada nesrovnalostí v rozporu s původním projektem. Neodpovídají rozměry a rozmístění prvků, objevily se i vady na konstrukcích. Nyní všechno řešíme s prováděcí firmou a čekáme na stanovení konečného termínu opravy reklamovaných částí,“ upřesnil Štefan.

vjezd-do-zameckeho-parku-94631-0_550.jpg
Oprav se letos dočká i prudký vjezd do zámeckého parku. Rekonstrukce si zřejmě vyžádá přeložky sítí. V rozpočtu je na tuto akci vyčleněno 750 tisíc korun. Foto: J. Franchi

„V rozpočtu města Blanska jsme pamatovali i na opravy školských zařízení. O prázdninách tak proběhne rekonstrukce tělocvičen všech čtyř základních škol. Konkrétně se bude jednat o opravu podlah, nové omítky, výměnu elektroinstalace a vymalování upravených prostor,“ sdělil místostarosta Jiří Crha, garant pro oblast školství.

Rada města dle jeho slov také odsouhlasila podání dvou žádostí o 95% dotaci ve výši jednoho milionu korun z výzvy MAS Moravský kras v oblasti školství. První z nich je určena Základní škole T. G. M. na rekonstrukci prostor školní družiny, druhá pak Základní škole na Dvorské ulici, v tomto případě na vybudování jazykové učebny.

Opravy Blanenští ale plánují i v budově Kina Blansko. „Kromě výměny oken zde přibude bezbariérový přístup do sálu kina, a to prostřednictvím malého výtahu. Šest nových míst pro handicapované návštěvníky kina pak vznikne odmontováním několika sedaček v horních dvou řadách,“ pokračuje ve svém výčtu Crha. 

„Na opravu chodníků bylo letos vyčleněno jedenáct milionů korun, a to jak na vysprávky, tak i na kvalitnější materiál na opravy po rekonstrukcích plynu. Firma je povinna uvést chodník do původního stavu, za dohodnutých podmínek tak učiní z lepšího materiálu. Nové chodníky letos přibudou v ulicích Masarykově a Havlíčkově,“ informoval blanenský místostarosta, který rovněž neopomněl zmínit vybudování příjezdové cesty k lokalitě výstavby rodinných domků na Familích v Horní Lhotě.

Asi 800 tisíc korun je v městské pokladně připraveno na opravu vstupního schodiště a hlavního vchodu do sportovní haly na ulici Údolní. Projekt je hotový, následovat bude výběrové řízení. S realizací zástupci města počítají do říjnového světového poháru v kuželkách.

Provozní opravy probíhají rovněž v místním aquaparku, do konce května by měl být instalován také nový cvičební prvek na sportovním ostrově. „Mezi obyvateli města jsou workoutová hřiště poměrně populární, město proto hodlá pokračovat v jejich postupném doplňování,“ ujistil Jiří Crha v závěru svého vystoupení.

nove-kose-a-lavicky-72618-0_550.jpg
Nové lavičky se budou snadněji udržovat, odpadkové koše mají dvojnásobný objem. Foto: J. Franchi

„Jednou z posledních úprav, které obyvatelé Blanska jistě zaznamenali, byla výměna laviček a odpadkových košů v centru města,“ uzavřel.

„V uvedeném výčtu nelze opomenout letošní opravu střechy budovy Mateřské školy Rodkovského 2A a opravu prosklení vedlejší mateřské školy. Město sice původně plánovalo zateplení mateřských škol. Dotace ale byly tak nízké (pozn. red.: jen do 20 %), že město od tohoto záměru zatím odstoupilo, a počká na výhodnější dotační tituly,“ dodal na závěr blanenský starosta Ivo Polák, který nevyloučil, že zateplení by Blanenští mohli případně provést i na vlastní náklady. 

red