Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V rámci odboru kancelář tajemníka došlo k organizačním změnám

17. května 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 890×

Vedení města Blanska se, ve snaze lépe seznamovat (nejen) blanenskou veřejnost s činností a výsledky práce města a jeho orgánů, rozhodlo posílit vnější komunikaci Městského úřadu Blansko a příspěvkových organizací města. Z tohoto důvodu schválila rada města změnu Organizačního řádu, na jejímž základě vzniklo s účinností od 1. května 2017 z původního oddělení cestovního ruchu OKT nově oddělení propagace a cestovního ruchu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Oddělení bude i nadále sídlit v infocentru na Rožmitálově ulici, ovšem vedle své dosavadní náplně, spočívající zejména v zajištění provozu Blanenské informační kanceláře Blanka, propagace Blanska jako turistického cíle a spolupráce se zahraničními partnerskými městy, bude mít za úkol také v co největší míře prezentovat široké veřejnosti vše podstatné, čím se odbory MěÚ Blansko v současnosti zabývají, jaké akce chystají městské příspěvkové organizace a vůbec vše, čím město aktuálně žije.

Svou aktivitu při tom zaměří především na sociální sítě. Nejvíce informací naleznou občané na oficiálním facebookovém profilu města https://www.facebook.com/blansko.cz/, ale město bude s veřejností průběžně komunikovat i prostřednictvím dalších moderních informačních kanálů.

Z tohoto důvodu bylo oddělení propagace a cestovního ruchu posíleno o jednoho pracovníka, který bude přímo u pultu obsluhovat návštěvníky infocentra, zatímco vedoucí oddělení Martina Hejčová se bude nyní vedle řízení chodu infocentra intenzivně věnovat také této rozšířené propagační a komunikační činnosti.

Je ovšem třeba zdůraznit, že tímto krokem nedošlo k vytvoření pozice klasického tiskového mluvčího radnice, neboť servis pro novináře a média je na MěÚ v současné době nastaven odpovídajícím způsobem.

Cílem bylo naopak více posílit co nejrychlejší, a přitom co možná nejucelenější informování obyvatel města a veřejnosti vůbec, aby vedle dosavadních zpravodajských kanálů, jako jsou například Zpravodaj města Blanska a webové stránky města, získávali i jinou cestou o dění ve městě co nejaktuálnější, nejpřehlednější, a zároveň i transparentní informace, a došlo tak k posílení vzájemné důvěry a lepšímu fungování vazeb mezi radnicí a obyvateli našeho města.

odbor kancelář tajemníka