Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město ocenilo sedm nejlepších žáků devátých tříd

13. června 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2011×

Ocenění z rukou starosty města Ivo Poláka a místostarosty Jiřího Crhy převzali dnes odpoledne v hudebním salonu blanenského zámku žáci devátých tříd základních škol, kteří byli jednotlivými školami vybráni jako ti nejlepší za školní rok 2016/2017. V kulturní části programu vystoupily žákyně Soukromé základní umělecké školy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Slavnostního aktu, který každoročně zajišťuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti, byli přítomni také rodiče vyhodnocených žáků, ředitelé jednotlivých blanenských základních škol a třídní učitelé oceněných absolventů. Odměnou pro vybrané žáky byl kromě květiny i pamětní list, poukázka do knihkupectví a další upomínkové předměty.

V kulturním programu vystoupily klavíristky Valerie a Viktorie Virdzekovy se skladbou Eduarda Douši „Synkopické rondo“, píseň britské umělkyně Adele „When we were young“ v závěru zazpívala Yasmine Livingston.

Jako nejlepší žákyně Základní školy T. G. M., Rodkovského Blansko byly vybrány:

  • SARAH ZIEGLEROVÁ

Sarah je žákyní školy od páté třídy. Ke školní práci přistupuje velmi zodpovědně, je spolehlivá, pečlivá a cílevědomá. To se projevuje i na stále se zlepšujícím prospěchu, od 7. třídy má vyznamenání. Také její chování bylo vždy příkladné. K jejím oblíbeným předmětům patří anglický jazyk, ruský jazyk a chemie. Školu pravidelně reprezentovala ve sportovních a recitačních soutěžích.

Sarah je přátelská, obětavá, pracovitá a dobrosrdečná. Pro své charakterové vlastnosti je svými spolužáky velmi uznávaná a oblíbená. Spolužáci oceňují především její práci pro celou třídu a ochotu pomoci. Svůj volný čas věnuje četbě, poslechu hudby, cvičení, jízdě na kole a svým kamarádům. Výrazně se angažuje v aktivitách pro prvňáčky, nad nimiž má třída patronát.

Po ukončení základní školy bude Sarah studovat na gymnáziu.

  • TEREZA ZVEJŠKOVÁ

Tereza je žákyní školy od čtvrté třídy. Po celou dobu školní docházky měla vynikající prospěch, její studijní průměr je 1,0. Ke školní práci a plnění povinností přistupuje vždy velmi zodpovědně, je spolehlivá a cílevědomá. Je úspěšná ve všech předmětech. K těm oblíbeným patří matematika, český jazyk, anglický jazyk a výtvarná výchova. Tereza se podílela na organizaci mnoha školních i mimoškolních akcí. Také se pravidelně zúčastňovala sportovních, výtvarných i předmětových soutěží.

Tereza má veselou a přátelskou povahu a spolužáci si ji oblíbili pro její ochotu pomoci a poradit, a také pro její schopnost zorganizovat aktivity pro celou třídu. Ve škole plní spolehlivě všechny svěřené úkoly a nevyhýbá se ani práci navíc. Ve volném čase se Tereza věnuje sportovnímu aerobiku, ve kterém dosahuje v Aerobic Orel Teamu Blansko pravidelně výborných výsledků. Mezi její další záliby patří keramika. Její pozitivní vztah k malým dětem se projevuje mimo jiné i tím, že s kamarádkou vedou kroužek pro malé děti při DDM Blansko nazvaný Mix pohybu.

Po ukončení základní školy bude Tereza dále studovat na Gymnáziu v Blansku.

Základní škola a Mateřská škola na Salmově ulici v Blansku jako nejlepší žáky své školy vyhodnotila:

  • MICHAL MARKUS

Michal po celou dobu školní docházky dosahuje výborných studijních výsledků. U spolužáků je velmi oblíbený pro svou kamarádskou povahu a ochotu pomoci. Velmi dobrý vztah má i k mladším spolužákům. Aktivně se zapojoval do organizování akcí v rámci projektu „Kamarádi a spolužáci“ nebo na „Dni otevřených dveří“. V průběhu školní docházky se zapojil do práce školního parlamentu jako člen, a později jako jeho předseda. Zúčastnil se recitačních přehlídek, ale hlavně soutěží přírodovědného a technického charakteru. Největším úspěchem bylo dvakrát druhé místo na celostátní Robotiádě v Brně.

Jeho volný čas je naplněn vším, co se týká moderní techniky (např. informační technologie, počítače, mobilní telefony), zajímá se také o civilní letectví. Pracuje v robotickém kroužku na škole a svoje jazykové schopnosti si zlepšuje v kroužku německého jazyka.

Zmiňovaným zájmům odpovídá i výběr školy k dalšímu studiu. Rád by pokračoval na Střední průmyslové škole Brno, Purkyňova – obor Informační technologie.

  • DENISA ČERMÁKOVÁ

Denisa po celých devět let patří k oporám třídy. Svým přístupem k plnění povinností, smyslem pro zodpovědnost je respektovaným příkladem pro své spolužáky. Její prospěch byl po celou školní docházku výborný. Je ohleduplná a tolerantní ve všech směrech. Všímá si svého okolí a citlivě reaguje na potřeby lidí kolem. Denisa si během školní docházky osvojila výborně komunikativní dovednosti. Je schopna jasně a srozumitelně prezentovat svoje názory, diskutovat o problému a věcně argumentovat. Dokáže dobře spolupracovat se skupinou i dobře koordinovat práci druhých, přičemž respektuje jejich názory. Umí prezentovat práci celé skupiny.

Umí se radovat z úspěchů a vyrovnat se s neúspěchem. Má pozitivní vztah k životu. Dokáže rozdávat dobrou náladu a v její přítomnosti se všichni cítí velmi dobře. Je velmi skromná, empatická osoba. Je citlivá k lidem i přírodě. Má pozitivní vztah ke sportu. Jezdí na koni a hraje aktivně basketbal – vloni dosáhla na druhé místo v nadregionální soutěži U15. Reprezentovala školu v konverzační soutěži v anglickém jazyce, v přírodovědné soutěži a v technické soutěži.

Po devíti letech strávených na základní škole bude ve studiu pokračovat na Gymnáziu v Blansku.

Ocenění nejlepší žák a nejlepší žákyně Základní školy a Mateřské školy, Dvorská 26, Blansko získali:

  • JIŘÍ KALVODA

Jirka měl po celou dobu plnění povinné školní docházky vynikající prospěch, byl ochotný pracovat pro třídu a reprezentoval ji v mnoha soutěžích a olympiádách. Každý rok obsadil přední místa a získal nejedno ocenění. V letošním roce postoupil z 1. místa v okresním kole matematické olympiády a v krajském kole obsadil 6. místo. Byl úspěšný v krajském kole zeměpisné olympiády. Postoupil do krajského kola fyzikální olympiády, a získal zvláštní ocenění poroty. Každý rok soutěžil se svým týmem velmi dobře v dopravní soutěži a odnášel si pravidelně cenu za vítězství pro jednotlivce.

Jirka je přátelský a nápomocný vůči svým spolužákům i ostatním dětem ve škole.

Svoje schopnosti a dovednosti jistě zúročí i na střední škole se zaměřením na studium matematiky v Brně.

  • ADÉLA KOTLÁNOVÁ

Adéla je žákyní školy od 1. třídy. Po celou dobu školní docházky má vynikající prospěch, vždy zodpovědně plnila zadané úkoly a pomáhala v práci pro třídní kolektiv. Nad rámec svých povinností úspěšně několik let reprezentovala školu v olympiádách a soutěžích v anglickém jazyce, českém jazyce a přírodopisu. V letošním školním roce postoupila ze školního kola olympiády v českém jazyce a úspěšně absolvovala kolo okresní, v olympiádě v anglickém jazyce obsadila v okresním kole 2. místo.

Velkým koníčkem Adély je divadlo. Na základní škole navštěvovala několik let dramatický kroužek a hrála hlavní role. V současné době se věnuje dramatice v divadelním studiu Kolárka a skautingu.

Ve studiu bude nadále pokračovat na Střední zdravotnické škole na Merhautově ulici v Brně, kam složila velmi dobře přijímací zkoušky.

Nejlepším žákem Základní školy Blansko, Erbenova se stal:

  • IVO LACHMAN

Ivo dosahoval po celou dobu školní docházky na této škole velmi dobrých výsledků, pracoval ve třídní samosprávě. Je aktivní a svědomitý, skromný, kamarádský, v třídním kolektivu oblíbený a spolehlivý. Účastnil se různých soutěží. V letošním roce získal první místo v technické olympiádě pro žáky základních škol. Školu reprezentoval ve florbalu, který je jeho velkým koníčkem. Mezi další jeho zájmy, které rozvíjí na umělecké škole, patří stepování a hudba, věnuje se hře na bicí nástroje.

V příštím roce začne studovat gymnázium a v budoucnosti uvažuje o studiu na fakultě technického směru.

prijeti-nejlepsich-zaku-94657-0_550.jpg

prijeti-nejlepsich-zaku-99643-0_550.jpg

prijeti-nejlepsich-zaku-77915-0_550.jpg

prijeti-nejlepsich-zaku-84656-0_550.jpg

prijeti-nejlepsich-zaku-12916-0_550.jpg

prijeti-nejlepsich-zaku-37330-0_550.jpg

prijeti-nejlepsich-zaku-23234-0_550.jpg

prijeti-nejlepsich-zaku-35341-0_550.jpg
Fotografie: J. Franchi

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese