Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pečovatelská služba města Blanska rozšířila provozní dobu

22. června 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 930×

Od letošního roku byla prodloužena provozní doba pro poskytování péče v terénu, a to v pondělí až pátek od 7 hodin do 19 hodin, o sobotách a nedělích do 15 hodin. V pečovatelském domě Pod Javory 32 je služba zajišťována již dlouhodobě nepřetržitě po čtyřiadvacet hodin denně.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pečovatelská služba města Blanska pomáhá již 25 roků seniorům a osobám se zdravotním postižením. Služba podporuje klienty ve zvládání péče o vlastní osobu – v oblasti osobní hygieny, při poskytování stravy, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, …

Jejím posláním je posilovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením při běžných životních úkonech tak, aby jim bylo umožněno co nejdéle zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí, a zároveň udržovat kontakt se svými vrstevníky a okolím. Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 roků a osoby se zdravotním postižením nad 19 roků, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni ji samostatně řešit bez vnější podpory a péče.

Pečovatelská služba je poskytována individuálně dle přání a potřeb klientů ve vymezeném čase v jejich domácnostech na území města Blanska, částech města (Lažánky, Klepačov, Olešná, Hořice, Horní Lhota, Dolní Lhota, Češkovice, Těchov) a dále zajíždí do tří přilehlých obcí Olomučan, Ráječka a Spešova. Pečovatelskou službu poskytuje město Blansko i ve dvou domech s pečovatelskou službou v Blansku, a to na ulici Pod Javory 32 a 9. května 1. Je to služba placená, výše úhrady za jednotlivé úkony je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Pokud se na pečovatelskou službu obrátí rodina či sám klient, nabídne služba možnost dohledu a další podpory i v pozdějších odpoledních hodinách tak, aby umožnila setrvat klientům co nejdéle v domácím prostředí v blízkosti jejich nejbližších.

Podrobnější informace o Pečovatelské službě města Blanska najdete na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz a Komunitního plánování města Blansko www.kpss-blansko.cz nebo získáte osobní návštěvou na pracovišti pečovatelské služby na nám. Republiky 1, odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, přízemí budovy, kanceláře č. 21 a 22.

O informace je možné požádat také telefonicky, a to na číslech 516 775 507, 516 775 445, 775 859 687, 777 358 324.

odbor sociálních věcí