Stanové tábory v přírodě

18. června 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1841×

Blíží se období letních prázdnin a s ním i neodmyslitelně spojené pobyty dětí v přírodě. Stále populárnějšími se na Blanensku stávají stanové tábory v místech nedotčených civilizací, především na území dvou přírodních parků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ve správním území obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) se k takovým místům řadí zejména oblast přírodního parku Rakovecké údolí, který leží jihovýchodně od městysu Jedovnice.

Druhou oblast představuje území přírodního parku Lysicko, kde se táboří v okolí obce Býkovice. Další hojně využívanou lokalitou je údolní niva říčky Luhy nad městysem Sloup. V průběhu prázdnin se v uvedených lokalitách vystřídají v průměru čtyři tábory po dobu dvou až čtyř týdnů.

Pobyty ve jmenovaných územích mají za cíl ukázat mladé generaci, že životní prostředí se nemusí vnímat jen prostřednictvím televizí, počítačů a mobilních technologií. Děti mají možnost se přesvědčit „in natura“ o tom, že člověk je součástí přírody a na základě svých osobních zkušeností k ní získává nový vztah.

Jednoduché táboření spojené s pěší turistikou má zejména u dětí nenahraditelnou roli při formování jejich vztahu k přírodě. Táboření v daných oblastech je možné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, kterým je v rámci správního obvodu ORP Blansko odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko.

Při povolování vlastního táboření se klade největší důraz na ukázněný pobyt v přírodě spojený se šetrným přístupem k okolní krajině.