Upozornění pořadatelům sportovních a kulturních akcí

13. června 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1028×

Město Blansko upozorňuje všechny pořadatele sportovních a kulturních akcí na nutnost dodržování nejen platných obecně závazných vyhlášek města Blanska, ale také platných zákonů a jejich novelizací.

S účinností od 31. května 2017 je zejména nutné v souvislosti se zákonem č. 65/2017 o ochraně veřejného zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon) respektovat nová zpřísněná pravidla pro prodej a konzumaci alkoholických nápojů v průběhu konání sportovních a kulturních akcí.

Dle § 11 odst. 2 bod d) není možné alkohol podávat na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let (tzn. dětské dny, soutěže, zahradní slavnosti pro děti).

Podmínky tzv. příležitostného prodeje alkoholu dále podrobně uvádí § 14 zákona:

(1) Alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin (dále jen „lihovina“), lze v rámci příležitostného prodeje prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno.

(2) Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci.

(3) Osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle odstavce 2, je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje.

(4) Oznámení podle odstavce 3 musí vedle náležitostí stanovených daňovým řádem obsahovat tyto údaje:

a) daňové identifikační číslo osoby,

b) druh a množství lihoviny nabízené k prodeji,

c) místo prodeje,

d) druh a popis akce podle odstavce 2,

e) datum zahájení a ukončení prodeje.

Pokud shrneme ustanovení tohoto zákona, ve stručnosti můžeme říci, že na akcích pro děti tento zákon zcela zakazuje prodej alkoholu, na sportovních akcích je možné prodávat víno a alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % ethanolu, což odpovídá desetistupňovému pivu, na ostatních akcích vymezených zákonem je prodej alkoholických nápojů povolen.

Dodržování zákona bude na akcích ve městě kontrolováno.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.