Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V Galerii města Blanska vystaví nejzdařilejší práce projektu „Škola, do které chodím rád“

15. června 2017, tiskové zprávy, přečteno: 815×

Místní akční skupina Moravský kras, z. s. vyhlásila výtvarnou a literární soutěž na téma Škola, do které chodím rád, která probíhala od 1. března do 15. května 2017. Vernisáž výstupů soutěže proběhne 19. června ve 13 hodin v Galerii města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Smyslem soutěže bylo otevřít společně s žáky téma jejich vztahu ke škole, a to buď v rámci komunitního kruhu, na třídnických hodinách, či „jen“ jako přípravu na samotnou tvorbu, a vést s nimi rozhovor ohledně jejich představ o ideální škole, kam by se každý den těšili. Povinnou přílohou díla tak bylo krátké shrnutí této diskuze vedoucím pedagogem, v případě starších žáků vyjádření samotných tvůrců díla.

Organizátoři zamýšleli podpořit komunikaci a spolupráci mezi dětmi v rámci třídních kolektivů, v propozicích proto zdůraznili, že uvítají zejména kolektivní či skupinové práce.

Jejich cílem bylo vzbudit zájem žáků o téma, nikoliv získat „správné“ odpovědi, proto v propozicích výslovně vyzvali účastníky, aby dali své fantazii volný průchod – ostatně, proč by tou „nej“ školou nemohla být třeba škola se skluzavkou mezi patry a džunglí plnou papoušků na chodbě?

K datu uzávěrky se sešlo třiatřicet výtvarných prací, na nichž se podílelo celkem 318 autorů. V kategorii A (malba, kresba) byla nejhojněji zastoupena věková skupina 4.–6. tříd, nejmenší byl zájem starších žáků, kteří se však zapojili do části literární.

Do literární soutěže bylo přihlášeno 12 děl od jedenácti autorů, skutečný počet zapojených žáků však byl mnohem vyšší, neboť toto téma zpracovávalo několik tříd v rámci slohového cvičení, přičemž vyučující zaslali pouze výběr nejlepších prací.

Do animace, kterou k výstavě uspořádali organizátoři soutěže v rámci přehlídky volno-časových organizací Bambifest, se pak zapojily další desítky žáků.

Organizátoři děkují všem za krásné a podnětné práce i odvážná vyjádření a zvou na vernisáž, která se uskuteční 19. června 2017 ve 13:00 hodin v malé výstavní síni Galerie města Blanska.

Výsledky literární části soutěže:

Kategorie 4.–6. třída
1. místo Šebek (ZŠ T. G. M.)
2. místo Machatová (ZŠ Křtiny)
3. místo Bartoníčková (ZŠ T. G. M.)

Kategorie 7.–9. třída
1. místo Straka (ZŠ T. G. M.)
2.–3. místo (shoda bodů) Kučerová (ZŠ T. G. M.), Ruby (ZŠ Křtiny)

Výsledky výtvarné soutěže, malba, kresba:
Kategorie MŠ
1. místo MŠ Žďár
2. místo MŠ Rodkovského 2 b
3. místo MŠ Rodkovského 2 b, třída Koťátka

Kategorie ZŠ 1.–3. třída
1. místo 1. A ZŠ T. G. M.
2. místo 3. C ZŠ T. G. M.
3. místo ZUŠ Jedovnice (3. třída ZŠ)

Kategorie ZŠ 4.–6. třída
1. místo ZŠ Křtiny, 6. třída
2. místo ZUŠ Jedovnice 5. třída
3. ZŠ Křtiny 5. třída

Kategorie ZŠ 7.–9. třída byla zrušena pro malý počet zaslaných prací, zvláštní ocenění získala ZŠ T. G. M., práce Ema Kouřilová, Anna Machačová, Anežka Klimešová

Individuální práce:
1. místo Lasala, Ševčík, 6. B, ZŠ Salmova
2. místo Jolana Žáčková, 5. třída, ZŠ Olomučany
3. místo Kateřina Změlíková, 9. A, ZŠ T. G. M.
4. místo Viola Kyzlinková, Anežka Pieglová 7. A ZŠ T. G. M.
4. místo Ondřej Sáňka, ZŠ Olomučany, 1. třída

Kategorie fotografie byla zastoupena jen jednou prací autorů Nelly El Khatib (9. B) a Duonga Tuana Hunga (9. A), která tímto získala zvláštní ocenění.
Cenu pořadatele získala dále 4. třída ze ZŠ Lipůvka.

Klára Kučerová
MAS Moravský kras, z.s.

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese