Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozvánka na veřejné projednání změny Územního plánu Blansko

19. června 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 963×

Městský úřad Blansko oznamuje veřejné projednání Změny Územního plánu Blansko B2015-Z2, kterou zpracovala kancelář ATELIER URBI spol. s r. o. Brno Ing. arch. Jany Benešové. Veřejné projednání se uskuteční 22. června 2017 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blansko od 13:30 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Obsahem jednání je větší množství připomínek, iniciovaných vlastníky pozemků i městem Blanskem a Pořizovatelem ÚPD.

Vzhledem k minimálnímu časovému odstupu od posledního vydání územního plánu v samém závěru roku 2011 nebylo možno očekávat zásadnější změny jako například vymezení nových zastavitelných ploch. Míra využití původních zastavitelných ploch je totiž ve většině řešených území (dle předpokladu Pořizovatele) stále nízká.

Jednání o změně B2015-Z2 je iniciováno na základě 1. zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko schválené v prosinci 2015. Vzhledem k rozsahu se zásadnější problémy v projednání nepředpokládají.

K vydání této změny by mělo dojít na zářijovém zasedání Zastupitelstva města Blanska. Další aktualizace územního plánu bude zahájena prověřováním nových podnětů na přelomu let 2018 a 2019.

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let