Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dokončení parku na místě bývalého hotelu Dukla

14. července 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2162×

V poslední době se množí dotazy na téma dokončení stavby v prostoru po bývalém hotelu Dukla, na termíny, cenu stavby, případné uplatnění sankcí. Město Blansko proto podává následující vysvětlení nastalé situace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko usiluje o dokončení celé stavby tak, aby byl dodržen její plánovaný vzhled a kvalita provedení odpovídala zadáním obsaženým v projektu vypsaném k veřejné zakázce na zhotovitele této stavby.

V uplynulých týdnech probíhala intenzivní jednání o vyřešení některých sporných bodů, které nastaly ve vztahu města Blanska a zhotovitele. V současné době již zhotovitel přislíbil obnovení stavebních prací od poloviny 28. týdne tohoto roku tak, aby celá stavba byla hotova do konce září 2017. Pokud by snad zhotovitel tento svůj příslib nedodržel, bude muset město Blansko zvolit jiný postup směřující i tak k úspěšnému dokončení stavby.

Odpovědi na otázky kolik bude stavba v celkovém součtu stát, jestli město uplatní vůči zhotoviteli nějaké smluvní sankce apod., budou v konečném důsledku velmi odvislé právě od přístupu zhotovitele k dokončení stavby.

Definitivní rozhodnutí v těchto otázkách bude samozřejmě příslušet Zastupitelstvu města Blanska.

Marek Štefan, vedoucí odboru

odbor investičního a územního rozvoje