Oprava mostu na obchvatu městyse Černá Hora s sebou přináší dopravní omezení

21. července 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 3138×

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno nechalo zpracovat posudek na most v havarijním stavu, který je v současné době opravován na obchvatu městyse Černá Hora.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V rámci diagnostického průzkumu byl posouzen stav nosné konstrukce mostního objektu, a byl vyhodnocen na klasifikační stupeň VII – havarijní stav, který vyžaduje okamžitou nápravu na odvrácení havárie. Dopravně bezpečnosti hledisko vyžaduje uzavření mostu pro běžný provoz do doby provedení bezpečnostních opatření.

Na základě podnětu žádosti ŘSD ČR Brno, silniční správní úřad MěÚ Blansko, vydal stanovení přechodného dopravního značení na objízdnou trasu, tj. v průjezdním úseku městyse Černá Hora, s nabytím účinnosti okamžitě.

Odbor dopravy Jihomoravského kraje Brno současně vydá rozhodnutí na úplnou uzavírku mostu, která bude trvat až do odstranění havarijního stavu mostního objektu.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, IČO 65993390, Šumavská 525/33, 656 09 Brno.

Uzavírka mostu ev. č. 43-020b na silnici I/43 (obchvat městyse Černá Hora) je v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor dopravy, sídlo: Žerotínovo nám. č.p. 449/3, 601 82 Brno.

Karel Vyskočil
oddělení silničního hospodářství

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter