Plnění strategického plánu hodnotí starosta města Ivo Polák (II. dil)

3. července 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1492×

Cílem strategického plánu rozvoje města Blanska je monitorovat naplňování rozvoje na deset let v období 2013–2023. Radě města Blanska i Zastupitelstvu města Blanska pak vedení města každoročně předkládá monitorovací zprávu o tom, co se v jednotlivých oblastech podařilo skutečně zrealizovat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Oblastem územního rozvoje, školství a zdravotnictví byl věnován první díl tohoto článku, který byl na www.blansko.cz publikován 12. června.

DOPRAVA

„V oblasti motorové dopravy nemohu opomenout významnou investiční akci spojenou s rekonstrukcí průtahu ulicemi Svitavskou a Poříčí. S tou samozřejmě souviselo i dokončení plánovaných okružních křižovatek. Jednou z posledních, kterou je potřeba ještě dobudovat, je kruhový objezd v ulicích Poříčí a Mlýnské. Důvodem, proč dosud nedošlo k jeho realizaci, byla častá odvolání účastníků řízení. V této věci ale mohu potvrdit, že aktuálně bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, a byla rovněž zahájena příprava pro její povolení,“ konstatuje starosta Ivo Polák, podle kterého je realizace dlouho plánované stavby v centru města, vzhledem k zákonným lhůtám, reálná v období 2018–2019.

„Jedním ze závazků již z minulých volebních období byla také oprava mostu na sportovní ostrov, jehož původní stav nebyl kompatibilní s tehdy připravovaným průtahem městem Blanskem,“ připomněl rovněž Polák. Aktuálním tématem mimořádného významu je podle něho plán přemostění na staré Blansko: „Pokračujeme v přípravných pracích, které spočívají především ve výkupu pozemků a ve zpracování projektové dokumentace,“ upřesnil stávající situaci Polák.

„Co se týká nemotorové dopravy, pokračujeme ve výstavbě plánovaných cyklostezek, konkrétně kolem mlýnského náhonu, připravuje se i cyklostezka na Skalní mlýn. V tomto případě je pro nás hlavním úkolem vyřešit situaci kolem pozemků, plánovaná cyklostezka do srdce Moravského krasu má totiž vést nejen přes pozemky města, ale i několika privátních vlastníků,“ vysvětluje starosta města.

Město Blansko v loňském roce také avizovalo plány ČAD Blansko na kompletní rekonstrukci terminálu autobusového nádraží. Blanenští se rozhodli participovat na realizaci této stavby tím, že v jejím průběhu dojde i na vybudování cyklostezky kolem Svitavy. „Podle mých informací by rekonstrukce nádraží měla započít každou chvíli, hotovo má být nejpozději do konce příštího roku,“ doplnil blanenský starosta.

krizovatka-porici-x-mlynska-74513-0_550.jpg
Stavbě okružní křižovatky na ulici Poříčí by již nic nemělo stát v cestě. Realizace nového kruhového objezdu v Blansku se předpokládá v letech 2018–2019. Foto: J. Franchi

BYDLENÍ

Rozvoj bydlení ve městě Blanenští podporují spoluprací s developery nebo soukromými subjekty, které investují do bydlení. „Ta spočívá v kompenzaci ve výši pětadvaceti procent prokazatelných nákladů, které byly investorem vynaloženy na dopravní nebo technickou infrastrukturu, příjezdové cesty, veřejné osvětlení a podobně,“ říká Polák. Obecně podle něho platí, že dotační politika státu je v této oblasti poměrně nepříznivá: „Dotačních titulů je málo, nebo mají nastaveny takové podmínky, které může splnit jen málokdo.“

Město Blansko vlastní dva domy s pečovatelskou službou. Na DPS Pod Javory 32 došlo v loňském roce k zateplení pláště budovy, provedena byla i oprava balkonu. „Letos zde budeme pokračovat rozšířením stávající společenské místnosti, která je v současné době kapacitně nedostačující,“ říká Ivo Polák.

BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

Nevýhodné podmínky dotačních titulů ze strany státu jsou důvodem i toho, že město Blansko nepokračuje v rozšiřování stávajícího kamerového systému. „Jdeme spíše cestou jeho postupné modernizace, 350 tisíc korun jsme loni vyčlenili v rozpočtu města také na obnovu pultu centralizované ochrany. Svoje opodstatnění má i tzv. seniorská linka. Tu si nechalo zavést celkem třiadvacet uživatelů, kteří jí využili ve třiačtyřiceti případech,“ doplnil svůj výčet starosta.

KULTURA

„Město Blansko podporuje tradiční kulturní akce, jakými jsou například Vítání sv. Martina, Dětský den, filmový festival mladých amatérských tvůrců Zlaté slunce, cyklus letních promenádních koncertů aj. Jeho podpoře se však těší i akce pořádané příspěvkovými organizacemi nebo soukromými subjekty. Svoje místo v kulturním kalendáři tak má i Den pro děti v Nemocnici Blansko nebo divadelní festival Kolotoč. Loni se uskutečnil také první ročník Morava Park Festu, který se těšil velké přízni návštěvníků.“

vitani-sv.-martina-19654-0_550.jpg
Vítání sv. Martina je v Blansku největším svátkem, který pravidelně přiláká tisíce návštěvníků. Foto: S. Mrázek

SPORT

„Kromě sportovních oddílů na území města podporujeme i sportovní kluby, které fungují při ZŠ Erbenově a ZŠ Dvorské. Díky dotacím z města mohou získat peníze z městského rozpočtu na svou činnost. Jen v loňském roce jsme tak rozdělili více než šest milionů korun,“ upřesňuje Ivo Polák.

Všechna sportovní zařízení, která přešla po rozpadu Sazky pod město, jsou na hranici životnosti. Hlavním zájmem města je proto jejich postupná revitalizace. Aktuálně se úpravy týkají krytých lázní, a to především rekonstrukce zvedacích pístů, v hale na Údolní ulici se vyměnila okna, došlo i na rekonstrukci sociálního zařízení. Letos na podzim zde totiž proběhne světový pohár v kuželkách.

„Služby Blansko zajistily zpracování investičního záměru na rekonstrukci haly na Mlýnské ulici. Pokud se nám podaří najít nějaký vhodný dotační titul, určitě ho využijeme. Obyvatelé města byli rovněž informováni i o změně chladicí technologie na zimním stadionu,“ doplnil Polák, který dodal, že i v oblasti sportu existuje celá řada akcí, které mají v Blansku svou tradici. Výčet by byl opravdu dlouhý, jmenovat za všechny lze alespoň Půlmaraton Moravským krasem nebo Blanenskou desítku.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

V loňském roce proběhla v Blansku rekonstrukce vodovodů a kanalizací. Opraveny byly mj. ulice Těchovská, K. H. Máchy nebo klepačovská ulice Na Milíři. Zahájena byla i oprava vrtu v Lažánkách, v Blansku samotném se aktuálně připravuje oprava kanalizace na ulici Divišově. Rekonstrukcí projde v nejbližší době i čerpací stanice odpadních vod na starém Blansku.

„Podstatná v této oblasti byla však naše jednání ohledně snížení ceny tepla ze systému centrálního zásobování teplem, jejichž výsledkem pak bylo vlastní odkoupení zbývající investice od společnosti innogy Energo. Po schválení celého postupu v zastupitelstvu jsem tak v dubnu tohoto roku podepsal smlouvu s jednateli společnosti innogy Energo a jednatelem společnosti ZT Energy, čímž se od 1. ledna 2017 zpětně sníží cena uživatelům CZT,“ uvedl na závěr starosta města Blanska.

podpis-smlouvy-innogy-63306-0_550.jpg
K podpisu smlouvy týkající se prodeje a provozování soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) došlo na blanenské radnici 12. dubna 2017. Foto: S. Mrázek

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter