Střípky ze zastupitelstva

26. července 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1558×

Komentovaná usnesení z 14. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.07.2017.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zastupitelstvo města Blanska se mimořádně sešlo v úterý 25. července na svém 14. zasedání.

Na programu byl jediný bod, a to „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka“.

Záměrem je přestavba a rekonstrukce stávajícího objektu ubytovny vedle sportovní haly na ul. Mlýnské na zázemí sportovních aktivit. Zde by mělo dojít k zateplení celého obvodového pláště, provedení nových fasád, výměně okenních výplní, vybudování prostor pro zázemí České unie sportu, Služeb Blansko, s. r. o., atlety a hygienického zázemí pro návštěvníky stadionu nebo prostor pro ostatní sportovní aktivity.

Předpokládané náklady by neměly přesáhnout částku 12,6 mil. Kč. O část investičních prostředků bude žádáno prostřednictvím programu „Podpora materiálně technické základny sportu“ s tím, že požadovaná výše dotace tak může činit až 7,5 mil. Kč.

Tímto materiálem se zabývalo zastupitelstvo již na svém prosincovém zasedání v loňském roce, na kterém schválilo podání žádosti i vyčlenění prostředků do rozpočtu města na dofinancování této investiční akce.

Na přelomu jara a léta však došlo ke zrušení tohoto dotačního titulu a vypsání nového, kdy konečný nejzazší termín pro podání žádosti je stanoven na 15. srpna tohoto roku. Proto bylo také svoláno mimořádné zastupitelstvo k projednání této záležitosti.

Pro schválení jak podání žádosti, tak i předfinancování a dofinancování této investice ze strany města hlasovalo všech jednadvacet přítomných zastupitelů.

Ivo Polák
starosta

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter