Upozornění pro obyvatele města Blanska a zahrádkářských lokalit

4. července 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 592×

I letos v několika zahrádkářských lokalitách (kde je svozová dostupnost) jsou osazeny hnědé plastové 1 100litrové kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu (dále jen BRO), po dvou kusech rovněž v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.

Bohužel se stává, že v některých těchto kontejnerech jsou uloženy i odpady, které tam nepatří, čímž je následně celý obsah kontejneru znehodnocen.

Žádáme proto obyvatele města, aby tyto kontejnery využívaly pouze k ukládání biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Odpad z těchto kontejnerů se odváží přímo na kompostárnu a jeho další roztřiďování je velmi složité a nákladné.

Děkujeme za spolupráci.

odbor komunální údržby

 

Brzy v Blansku


30.04. 15:00 h, Rekreační oblast Palava
Pálení čarodejnic 2018
05.05. 8:51 h, hlavní nádraží
Parním vlakem z Brna na sever