Hasiči radí: Jak postupovat, je-li nařízena evakuace

20. srpna 2017, ostatní, přečteno: 1618×

V rámci miniseriálu na městském webu a ve Zpravodaji města Blanska postupně uveřejníme rady profesionálních hasičů a policistů jak se připravit na různé mimořádné události, jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost anebo je ohrožena naše bezpečnost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Při některých mimořádných událostech (povodně, požár, únik nebezpečných látek) může dojít k situaci, kdy je nezbytné z ohroženého objektu nebo oblasti přemístit obyvatelstvo, zvířata, příp. movitý majetek, aby nedošlo ke ztrátám na životech nebo poškození zdraví či majetku.

Tomuto opatření se říká evakuace. Jedná se o poměrně složité opatření, které je však nejúčinnějším způsobem jak předejít případným ztrátám na životech. Rozhodne-li se velitel zásahu, starosta obce nebo např. zaměstnavatel k tomuto opatření, vždy tak činí z nějakého vážného důvodu. Je důležité, abyste v takových případech dbali jejich pokynů. Jde o Váš život!

Kromě toho, že neuposlechnutím ohrožujete nejen sebe, ale i životy záchranářů, může Vám být uložena také pokuta až ve výši 20.000 Kč.

Jak se o připravované evakuaci dozvíte

Hrozí-li nebezpečí z prodlení – např. hrozba povodně, výbuchu, úniku nebezpečné látky apod. – dozvíte se o evakuaci z místního rozhlasu nebo z megafonů policie, od zaměstnavatele či správce objektu.

Jak postupovat v případě nařízené evakuace

V případě, kdy lze předpokládat, že evakuace bude trvat jen několik hodin, postupujte takto:

  • vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu,
  • elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazáku),
  • uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky) a zhasněte před odchodem všechna světla,
  • vypněte topení (plynový kotel),
  • uzavřete všechna okna,
  • uzamkněte byt,
  • ověřte, zda i sousedé/ostatní lidé v budově vědí o evakuaci,
  • opusťte budovu podle únikového značení, nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.

Při opouštění budovy se shromážděte na místě určeném k evidenci evakuovaných. Je nezbytné se zaevidovat, aby po vás záchranáři zbytečně nepátrali.

Lze-li očekávat pobyt mimo domov delší než jeden den, je třeba si sbalit evakuační zavazadlo. To by mělo obsahovat zejména trvanlivé potraviny a pitnou vodu (na 2–3 dny), dále cennosti a osobní dokumenty, léky a hygienické potřeby, sezonní oblečení a mobil s nabíječkou. Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace budete v časové tísni a stresu.

Při balení proto zvažujte priority. Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, tak kromě výše uvedeného vypněte i hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně vypněte také hlavní jistič elektřiny) a na vchodové dveře bytu nebo domu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo místa předurčená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).

Nemějte obavy o svůj majetek ponechaný doma, evakuovaná oblast bude hlídána policií.

Příště: Jak se správně chovat při průjezdu vozidel záchranářů

CHCETE VĚDĚT VÍC?

    

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter