BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město Blansko vyhlásilo dotační programy pro následující rok

31. srpna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1061×

Rada města na své srpnové schůzi schválila znění dotačních programů pro oblast sportu a pro oblast kultury a zájmové činnosti na rok 2018.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Oproti předešlým rokům jsme přistoupili k dřívějšímu vyhlášení programů, protože s nově nastavenými pravidly přidělování dotací, podle kterých je postupováno od roku 2015, se zvýšil počet podaných žádostí, a tudíž i časová náročnost administrace celého dotačního procesu,“ uvedl Jiří Crha. 

„Město si je vědomo potřebnosti dotací směrem k zapsaným spolkům a jiným neziskovým organizacím, proto se snaží celý proces administrace započít dříve, aby mohly být finanční prostředky úspěšným žadatelům vyplaceny ideálně již v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku,“ zdůvodňuje rozhodnutí vedení města jeho první místostarosta.

Vzhledem k tomu, že rozpočet města na rok 2018 je zatím v interním připomínkovém řízení, a zastupitelstvo města jej bude schvalovat až na prosincovém zasedání, nelze přesně vyčíslit celkovou alokaci finančních prostředků. Z důvodu očekávaného zvýšení daňových příjmů města však Blanenští čekají zvýšení objemu dotačním prostředků pro rok 2018 o řádově stovky tisíc korun.

Dotační program v oblasti sportu je postaven shodně jako program pro rok 2017, zatímco v případě oblasti kultury došlo k mírné změně v oblasti prioritního významu posuzovaných akcí pro město.

„Za nejvíce bodově ohodnocené akce tak budou považovány výhradně akce přímo související s tematikou výročí konce 1. světové války a vzniku Československa,“ upřesnil Crha na závěr.

Formuláře žádostí o dotace včetně metodik pro jejich poskytování jsou k dispozici na www.blansko.cz.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.