Pozvánka na zasedání zastupitelstva

29. srpna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1625×

15. zasedání Zastupitelstva města Blanska proběhne v úterý 5. září 2017 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu v budově na náměstí Republiky 1. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 5. ZŠ T. G. M. – školní kuchyň, jídelna a odborné učebny
 6. Přemostění – smlouvy
 7. Průmyslová zóna Blansko
 8. Návrh na vydání změny ÚP Blansko B2015-Z2 s odůvodněním
 9. Návrh na pořízení změny Regulačního plánu Blansko – střed města
 10. Prodej volných bytů
 11. Odpis pohledávky
 12. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace se Službami Blansko, s. r. o.
 13. Záměr vybudování magnetické rezonance v Nemocnici Blansko
 14. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za 1. pololetí 2017
 15. Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018–2020
 16. Individuální dotace
 17. Rozpočtová opatření
 18. Zpráva o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za 1. pololetí 2017
 19. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018
 20. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 21. Interpelace členů zastupitelstva

Ivo Polák
starosta