Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na funkci investiční referent

29. srpna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1187×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci investiční referent v odboru investičního a územního rozvoje Městského úřadu Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • SŠ vzdělání s maturitou technického směru (stavební směr výhodou) nebo VŠ vzdělání technického směru (stavební směr výhodou)

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost (dobré komunikační schopnosti)
 • organizační schopnosti
 • chuť učit se novým věcem, důslednost, trpělivost a odpovědnost
 • znalost práce na PC – textový a tabulkový editor, internet, e-mail, schopnost úpravy fotografií, práce s obrázky
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost čtení stavebních dokumentací
 • praxe ve veřejné správě vítána
 • základní znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou
 • základní znalost procesů projektové přípravy staveb a jejich uvedení do užívání výhodou

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.10.2017 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 14.09.2017

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „INV – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

odbor kancelář tajemníka